WELKOM IN HET HAAGWEGKWARTIER LEIDEN

Informatie over de wijk: nieuws, historie, voorzieningen en verhalen uit het Haagwegkwartier

Het bestuur Belangenvereniging Haagwegkwartier in februari 2023. V.l.n.r. Michiel Barendse, Petra van Rijn, Alex Deutz, Mirjam de Vreede, Brit van Ooijen, Florence Gaillard

Belangenvereniging Haagwegkwartier

Welkom op de site van de Belangenvereniging Haagwegkwartier! Hier vindt u informatie over onze prachtige wijk: voorzieningen, historie, verhalen en foto's. Ook informeren wij u over praktische zaken en organiseren wij leuke activiteiten om buurtgenoten met elkaar in contact te brengen. 

Heeft u vragen of opmerkingen? Het bestuur staat open voor alles wat er leeft in onze wijk. Blijft u graag op de hoogte? Meld u dan gratis aan als lid via bestuurhaagwegkwartier@gmail.com.

NIEUWSBERICHTEN

Wandeling 28 mei 2024
Historische wandeling 2024

Historische wandeling met Cor Smit

Dat de gemiddelde Haagwegkwartierbewoner zich niet niet door regen laat afschrikken, bewezen dinsdagavond 28 mei jl. zo'n dertig buurtgenoten. Ze lieten zich door de bekende Leidse stadshistoricus Cor Smit rondleiden door de natte straten van onze wijk. Cor had zijn huiswerk goed gedaan en zich verdiept in de vele markante gebouwen die het Haagwegkwartier rijk is. Zo wees hij ondermeer op de overblijfselen van de van origine middeleeuwse Boshuizer Wetering die zich nog steeds langs de huidige Moskee kronkelt, houtzaagmolen d'Heesterboom uit 1804 met de status van sierlijk bijzonder erfgoed, het huidige Kastanjehuis waar Kamerlingh Onnes ooit woonde, de plek van de Boshuizer Schans waar tijdens het Spaanse beleg in de 16e eeuw de enige strijd is geleverd tegen de Spanjaarden (halverwege de Haagweg ter hoogte van de Ter Haarkade) en vertelde hij nog veel meer wetenswaardigheden.  Al met al was het dankzij Cor een bijzonder interessante en informatieve avond waardoor je weer met andere ogen naar je eigen wijk gaat kijken. En na de regen? Er kwam zonneschijn. 

Moskee
IMG 0592

Al Hijra Moskee onderdeel van Het Grootste Museum van Nederland

Sinds 3 mei 2024 behoort de Al Hijra Moskee tot Het Grootste Museum van Nederland, het project van Museum Catharijneconvent waarbij godshuizen zoals kerken, synagogen, tempels en moskeeën worden opengesteld voor een breder publiek. Er zijn inmiddels meer dan twintig van deze ’museumzalen’ in Nederland.

De Al Hijra Moskee staat sinds 2018 als een echte blikvanger in het Haagwegkwartier. Architect Hamied Oppier maakte een postmodern ontwerp waarin verschillende voorbeelden uit de islamitische architectuur samenkomen. Wist u dat de minaret gebaseerd is op de eeuwenoude moskee in Marrakesh? Niet alleen het exterieur, maar ook het interieur van de moskee is indrukwekkend. Wanneer de zon door de grote ramen de gebedszaal in schijnt, wordt de ruimte gevuld met de warme gloed van het bruine hout. 

Image1

"Dick" verdiend!

Op 26 april 2024 ontving Dick van der Weijden, voorzitter van de Speeltuin Westerkwartier, een Koninklijke Onderscheiding voor zijn inzet voor de stad Leiden en het Haagwegkwartier. Dick spant zich al jaren belangeloos in voor een sterke sociale binding tussen volwassenen en kinderen van alle culturen en milieus en doet dat met veel toewijding en energie. Dagelijks is hij samen met andere vrijwilligers aan het werk om er ondermeer voor te zorgen dat de speeltuin er netjes uitziet, de kippen worden gevoederd, bomen gesnoeid en de speeltoestellen veilig zijn. Voor zijn jarenlange inspanningen ontving Dick vandaag in gezelschap van zijn naaste familie en buurtbewoners een lintje uit handen van de burgemeester van Leiden. Dick: van harte gefeliciteerd met deze zeer verdiende erkenning, en ook namens de buurtgenoten veel dank voor jouw toewijding. Na afloop van de plechtige uitreiking in de Hooglandsche Kerk was het 's middags oranjefeest in de speeltuin. 

Meeuw2

Meeuwenwacht Haagwegkwartier

"Meeuwenoverlast is in Leiden een groot probleem. De vogels poepen alles onder en verstoren de nachtrust met geschreeuw. Als ze jongen hebben zijn ze bovendien behoorlijk agressief, en ze kunnen een gevaar zijn voor de gezondheid. Om meeuwenoverlast in het Haagwegkwartier te voorkomen zoeken we contactpersonen in de wijk die willen meehelpen", aldus buurtbewoner Tomas Blansjaar.

Onderzoek mogelijke buurttuin

Met een buurttuin wordt de buurt groener, actiever en gezelliger. Het lijkt twee wijkbewoners leuk om een buurttuin in ons Haagwegkwartier te beginnen. Hiervoor zoeken ze vrijwilligers, die meedenken, adviseren en mogelijke bezwaren opperen. Alle input is welkom.

Pluktuin
Download

Nieuwe huisvestingsverordening gemeente Leiden

1 oktober 2023

Als bestuur houden we ons onder meer bezig met het bestuderen van de voorstellen die het College heeft gedaan voor de nieuwe huisvestingsverordening.

Iedereen kan de tekst van de nieuwe verordening vinden op de website van de gemeente en er vragen of opmerkingen over maken. We hebben de informatieavond in juni bezocht.

Een belangrijk onderdeel van het huisvestingsbeleid van de gemeente is "verkamering". Vanwege juridische complicaties heeft de gemeente gedurende een lange periode geen vergunningen meer afgegeven. In de verordening die nu voorligt, wijst de gemeente een aantal wijken aan waar "verkameren" gebonden is aan een vergunning conform de voorgestelde regels, in de overige wijken is dat volgens de gemeente niet nodig.

Het Haagwegkwartier valt niet onder de vergunningplichtige wijken. Waarom niet? De gemeente mag alleen ingrijpen als de leefbaarheid in de wijk aantoonbaar in het geding is. Dat heeft te maken met landelijk beleid en wetgeving.  Het college heeft daarom de leefbaarheid per wijk laten onderzoeken. In het Haagwegkwartier is het goed leefbaar, aldus de onderzoekers.  De nadere inhoud van het leefbaarheid criterium en de uitkomsten van het onderzoek zijn ook te vinden op de website van de gemeente.

Het lijkt ons wat vreemd om, als je constateert dat bewoners hun wijk goed leefbaar vinden, je er daarom wel meer druk op kunt uitoefenen.  We zullen daarover vragen stellen.

Aan de andere kant heeft Leiden een probleem om studenten en andere kamerbewoners te huisvesten. In de vergunningsvrije wijken blijven de algemene regels voor "verkameren" wel van kracht. In de wijken waar daarbovenop een vergunning nodig is, gaat de gemeente vooral de aantallen reguleren.

We hebben de gemeente via de projectleiding gevraagd om ook de algemene regels nog een keer duidelijk bij elkaar te zetten. 

Wij nodigen elke wijkbewoner uit om vragen of opmerkingen met ons te delen en/of deze te uiten richting gemeente Leiden. 

12 april 2023

Verkeerssituatie Haagweg autoluwe binnenstad Leiden

De verkeerssituatie op de Haagweg baart vele bewoners zorgen. Er wordt harder gereden dan veilig wordt geacht, niet altijd gestopt bij de zebrapaden en de smalle trottoirs met obstakels als vuilcontainers maken de situatie niet veiliger voor fietsers en voetgangers. Het bestuur heeft daarom in december 2022 een brief aan wethouder Ashley North geschreven om haar ongerustheid kenbaar te maken en o.m. te pleiten voor het instellen van een 30 km-zone op de Haagweg. Op 12 april 2023 had een afvaardiging van het bestuur een gesprek met de wethouder hierover. Deze beloofde om het de belangenvereniging mee te nemen in het onderzoek naar de verkeerssituatie rondom de Morsweg (zie hieronder) en mee te denken met maatregelen die mogelijk zijn om de Haagweg veiliger te maken.

Morsweg en Rijnzichtbrug: het huidige college wil de binnenstad van Leiden groener, gezonder, aantrekkelijker en verkeersveiliger maken. Hiervoor zijn maatregelen nodig die gevolgen hebben voor de doorstroming van verkeer en verkeersveiligheid in onze stad en regio. Gemeente Leiden deed een uitgebreid onderzoek naar de effecten van de maatregelen:

  • De busroute Stationsweg/Steenstraat verplaatsen naar de Morssingel-Morsweg-Rijnzichtbrug-Haagweg-Noordeinde-Breestraat.
  • De Rijnzichtbrug in één of twee richtingen afsluiten voor autoverkeer.
  • De Turfmarkt afsluiten voor autoverkeer.

Het verplaatsen van de busroute via de Rijnzichtbrug en een stukje Haagweg zal directe gevolgen hebben voor de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers die bij het spoor de Haagweg oversteken. Klik hier door voor een uitleg over de beoogde nieuwe situatie.

ACTIVITEITEN IN HET HAAGWEGKWARTIER

Yoga instagram vv

Iedere vrijdagochtend van 10 tot 11 uur wordt een yogales gegeven in het Huis van de Buurt Vogelvlucht onder begeleiding van yogadocent Niki van Gemerden. Kosten: 4,- per les. Aanmelden via Tess.Barning@incluzio.nl

LBuzz

Buzz in de wijk

Bos en Gasthuis: Welkom op de Buurt Ontmoetingsplek (BOP) Willem Kloos

Poffertjes HWK

Geslaagd "praatje met poffertjes" 

zaterdag 27 januari  2024

Zaterdag 27 januari kwamen zo'n zestig wijkbewoners bij elkaar in warme wintersferen. Op het terrein van De Nijverheid werd er rondom de vuurkorf gezellig bijgepraat onder het genot van een heerlijke portie poffertjes en een gluhweintje. Een geslaagde mid-winterbijeenkomst dus!

A765a738 7465 4628 90eb 95838b72d0f7

SUCCESVOLLE EERSTE EDITIE BRULLEN MET DE BUREN - 10 DECEMBER 2023

Het dak zit nog steeds op de speeltuin, maar we zijn ons tijdens een eerste editie van 'Brullen met de Buren' wèl heerlijk muzikaal te buiten gegaan. Tientallen bewoners van het Haagwegkwartier leefden zich zondag 10 december jl. uit met een keur aan kerstliedjes, begeleid door beroepsmuzikant Michiel Barendse en Brit van Ooijen van het bestuur Haagwegkwartierbelangen. Golden oldies als Jingle Bells tot de herdertjes die bij nachte lagen, Christmas Carols en All I want for Christmas van Mariah Carey kwamen langs, dorstige kelen werden gesmeerd met glühwein en hapjes en zo werd de kerstperiode feestelijk ingeluid. We kijken nu al uit naar een volgende editie van Brullen met de Buren in december 2024  maar we hopen elkaar ook eerder te treffen bij volgende evenementen. 

Meld u via een e-mail aan ons gratis aan als lid en blijf op de hoogte!

Contact

bestuurhaagwegkwartier@gmail.com