WELKOM IN HET HAAGWEGKWARTIER LEIDEN

Informatie over de wijk: nieuws, historie, voorzieningen en verhalen uit het Haagwegkwartier

Het bestuur Belangenvereniging Haagwegkwartier in februari 2023. V.l.n.r. Michiel Barendse, Petra van Rijn, Alex Deutz, Mirjam de Vreede, Brit van Ooijen, Florence Gaillard

Belangenvereniging Haagwegkwartier

Welkom op de site van de Belangenvereniging Haagwegkwartier! Hier vindt u informatie over onze prachtige wijk: voorzieningen, historie, verhalen en foto's. Ook informeren wij u over praktische zaken en organiseren wij leuke activiteiten om buurtgenoten met elkaar in contact te brengen. 

Heeft u vragen of opmerkingen? Het bestuur staat open voor alles wat er leeft in onze wijk en hoort u graag. U kunt ons bereiken via e-mail: bestuurhaagwegkwartier@gmail.com.

20220924 123930 ad 6925

Natuurwandeling zaterdag 22 april 15.00u

We hebben Kirsten Schuil gevraagd of ze - in navolging van de geslaagde wandeling in september 2022 - weer een natuurwandeling door de wijk wil verzorgen. Kirsten is een wijkbewoonster met veel liefde voor de natuur die graag een groepje belangstellenden wil meenemen voor een wandeling van één tot anderhalf uur rond de Potgieterlaan en het Spoorweghavenpad. Bij het buurtfeest vorig jaar september was dit erg leuk en interessant (zie foto).

De wandeling op 22 april begint op het Busken Huetplein om 15:00 uur.

Omdat de ruimte op het Spoorweghavenpad beperkt is, hanteren we een maximum van 15 deelnemers. Daarom is vooraf aanmelden verplicht. Op volgorde van aanmelding zullen we je laten weten of je mee kan lopen. We hopen op een mooie wandeling en zien je graag op 22 april.

Nieuwsbericht 12 april 2023

Verkeerssituatie Haagweg autoluwe binnenstad Leiden

De verkeerssituatie op de Haagweg baart vele bewoners zorgen. Er wordt harder gereden dan veilig wordt geacht, niet altijd gestopt bij de zebrapaden en de smalle trottoirs met obstakels als vuilcontainers maken de situatie niet veiliger voor fietsers en voetgangers. Het bestuur heeft daarom in december 2022 een brief aan wethouder Ashley North geschreven om haar ongerustheid kenbaar te maken en o.m. te pleiten voor het instellen van een 30 km-zone op de Haagweg. Op 12 april had een afvaardiging van het bestuur een gesprek met de wethouder hierover. Deze beloofde om het de belangenvereniging mee te nemen in het onderzoek naar de verkeerssituatie rondom de Morsweg (zie hieronder) en mee te denken met maatregelen die mogelijk zijn om de Haagweg veiliger te maken.

Vele bewoners aan en rondom de Haagweg hebben een A4 flyer voor hun raam gehangen, om zo aandacht te vragen voor de onveilige verkeerssituatie. Deze zijn te verkrijgen bij Petra van Rijn, Haagweg 37 (06-46428422).

Morsweg en Rijnzichtbrug: het huidige college wil de binnenstad van Leiden groener, gezonder, aantrekkelijker en verkeersveiliger maken. Hiervoor zijn maatregelen nodig die gevolgen hebben voor de doorstroming van verkeer en verkeersveiligheid in onze stad en regio. Gemeente Leiden deed een uitgebreid onderzoek naar de effecten van de maatregelen:

  • De busroute Stationsweg/Steenstraat verplaatsen naar de Morssingel-Morsweg-Rijnzichtbrug-Haagweg-Noordeinde-Breestraat.
  • De Rijnzichtbrug in één of twee richtingen afsluiten voor autoverkeer.
  • De Turfmarkt afsluiten voor autoverkeer.

Het verplaatsen van de busroute via de Rijnzichtbrug en een stukje Haagweg zal directe gevolgen hebben voor de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers die bij het spoor de Haagweg oversteken. Klik hier door voor een uitleg over de beoogde nieuwe situatie.

Nieuwsbericht februari 2023

Buurtfeest Haagwegkwartier : zaterdag 23 september 2023

Jaarlijks wordt in het Haagwegkwartier een buurtfeest gehouden met allerlei activiteiten voor klein en groot, waaronder een gezellige buurtborrel bij de Speeltuin. In 2022 werd enthousiast meegedaan met de natuurbuurtwandeling, sportclinic, presentatie over architectuur in de buurt door Ariela Netiv van Erfgoed Leiden, rondleidingen in de moskee en bij Molen d"Heesterboom, Gluren bij de Buren van de Nijverheid, kippenhokbouwen, springkasteel voor de kleintjes. Er werd gesmuld van ijsjes en met elkaar gezellig geborreld. Een geslaagde dag die we graag herhalen!

Wilt u op de hoogte blijven?

Laat hieronder uw naam en e-mailadres achter.

Contact

bestuurhaagwegkwartier@gmail.com