WELKOM IN HET HAAGWEGKWARTIER LEIDEN

Informatie over de wijk: nieuws, historie, voorzieningen en verhalen uit het Haagwegkwartier

Het bestuur Belangenvereniging Haagwegkwartier in februari 2023. V.l.n.r. Michiel Barendse, Petra van Rijn, Alex Deutz, Mirjam de Vreede, Brit van Ooijen, Florence Gaillard

Belangenvereniging Haagwegkwartier

Welkom op de site van de Belangenvereniging Haagwegkwartier! Hier vindt u informatie over onze prachtige wijk: voorzieningen, historie, verhalen en foto's. Ook informeren wij u over praktische zaken en organiseren wij leuke activiteiten om buurtgenoten met elkaar in contact te brengen. 

Heeft u vragen of opmerkingen? Het bestuur staat open voor alles wat er leeft in onze wijk en hoort u graag. U kunt ons bereiken via e-mail: bestuurhaagwegkwartier@gmail.com.

ACTIVITEITEN IN HET HAAGWEGKWARTIER

Christmas corporate party happy friends singing karaoke playing guitar copy space 116547 9198

Brullen Met De Buren

zondag 10 december 13.00-15.00u in de speeltuin Westerkwartier, Ten Katestraat 10-A

Hoe heerlijk om samen met je buren alle stress weg te zingen! Tijdens deze eerste editie van Brullen Met De Buren ga je lekker los met traditionele kerstliedjes en popsongs. Ben jij niet muzikaal, denk je? Geen excuus: iedereen die geluid kan produceren, is welkom. We zingen het dak van de speeltuin eraf! 

Aanmelden is fijn zodat we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.

Winterbijeenkomst

Poffertjes voor jong en oud

zaterdag 27 januari 1024 15.00-17.00u

Zaterdag 27 januari is iedere wijkbewoner van harte welkom om elkaar in gezellige wintersferen te ontmoeten. Op het terrein van De Nijverheid kunnen we gezellig bijpraten onder het genot van een heerlijke portie poffertjes en een drankje. 

LBuzz

Buzz in de wijk

Bos en Gasthuis: Welkom op de Buurt Ontmoetingsplek (BOP) Willem Kloos

Yoga instagram vv

Iedere vrijdagochtend van 10 tot 11 uur wordt een yogales gegeven in het Huis van de Buurt Vogelvlucht onder begeleiding van yogadocent Niki van Gemerden. Kosten: 4,- per les. Aanmelden via Tess.Barning@incluzio.nl

NIEUWSBERICHTEN

Download

Nieuwe huisvestingsverordening gemeente Leiden

Nieuwsbericht 1 oktober 2023

Als bestuur houden we ons onder meer bezig met het bestuderen van de voorstellen die het College heeft gedaan voor de nieuwe huisvestingsverordening.

Iedereen kan de tekst van de nieuwe verordening vinden op de website van de gemeente en er vragen of opmerkingen over maken. We hebben de informatieavond in juni bezocht.

Een belangrijk onderdeel van het huisvestingsbeleid van de gemeente is "verkamering". Vanwege juridische complicaties heeft de gemeente gedurende een lange periode geen vergunningen meer afgegeven. In de verordening die nu voorligt, wijst de gemeente een aantal wijken aan waar "verkameren" gebonden is aan een vergunning conform de voorgestelde regels, in de overige wijken is dat volgens de gemeente niet nodig.

Het Haagwegkwartier valt niet onder de vergunningplichtige wijken. Waarom niet? De gemeente mag alleen ingrijpen als de leefbaarheid in de wijk aantoonbaar in het geding is. Dat heeft te maken met landelijk beleid en wetgeving.  Het college heeft daarom de leefbaarheid per wijk laten onderzoeken. In het Haagwegkwartier is het goed leefbaar, aldus de onderzoekers.  De nadere inhoud van het leefbaarheid criterium en de uitkomsten van het onderzoek zijn ook te vinden op de website van de gemeente.

Het lijkt ons wat vreemd om, als je constateert dat bewoners hun wijk goed leefbaar vinden, je er daarom wel meer druk op kunt uitoefenen.  We zullen daarover vragen stellen.

Aan de andere kant heeft Leiden een probleem om studenten en andere kamerbewoners te huisvesten. In de vergunningsvrije wijken blijven de algemene regels voor "verkameren" wel van kracht. In de wijken waar daarbovenop een vergunning nodig is, gaat de gemeente vooral de aantallen reguleren.

We hebben de gemeente via de projectleiding gevraagd om ook de algemene regels nog een keer duidelijk bij elkaar te zetten. 

Wij nodigen elke wijkbewoner uit om vragen of opmerkingen met ons te delen en/of deze te uiten richting gemeente Leiden. 

Nieuwsbericht 12 april 2023

Verkeerssituatie Haagweg autoluwe binnenstad Leiden

De verkeerssituatie op de Haagweg baart vele bewoners zorgen. Er wordt harder gereden dan veilig wordt geacht, niet altijd gestopt bij de zebrapaden en de smalle trottoirs met obstakels als vuilcontainers maken de situatie niet veiliger voor fietsers en voetgangers. Het bestuur heeft daarom in december 2022 een brief aan wethouder Ashley North geschreven om haar ongerustheid kenbaar te maken en o.m. te pleiten voor het instellen van een 30 km-zone op de Haagweg. Op 12 april had een afvaardiging van het bestuur een gesprek met de wethouder hierover. Deze beloofde om het de belangenvereniging mee te nemen in het onderzoek naar de verkeerssituatie rondom de Morsweg (zie hieronder) en mee te denken met maatregelen die mogelijk zijn om de Haagweg veiliger te maken.

Vele bewoners aan en rondom de Haagweg hebben een A4 flyer voor hun raam gehangen, om zo aandacht te vragen voor de onveilige verkeerssituatie. Deze zijn te verkrijgen bij Petra van Rijn, Haagweg 37 (06-46428422).

Morsweg en Rijnzichtbrug: het huidige college wil de binnenstad van Leiden groener, gezonder, aantrekkelijker en verkeersveiliger maken. Hiervoor zijn maatregelen nodig die gevolgen hebben voor de doorstroming van verkeer en verkeersveiligheid in onze stad en regio. Gemeente Leiden deed een uitgebreid onderzoek naar de effecten van de maatregelen:

  • De busroute Stationsweg/Steenstraat verplaatsen naar de Morssingel-Morsweg-Rijnzichtbrug-Haagweg-Noordeinde-Breestraat.
  • De Rijnzichtbrug in één of twee richtingen afsluiten voor autoverkeer.
  • De Turfmarkt afsluiten voor autoverkeer.

Het verplaatsen van de busroute via de Rijnzichtbrug en een stukje Haagweg zal directe gevolgen hebben voor de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers die bij het spoor de Haagweg oversteken. Klik hier door voor een uitleg over de beoogde nieuwe situatie.

Wilt u op de hoogte blijven?
Contact

bestuurhaagwegkwartier@gmail.com