Wij pleiten voor een veilige, rustige en schone Haagweg

30 km/u is zeer gewenst!

Over de Haagweg bewegen zich dagelijks meer dan tienduizend mensen, te voet, per fiets, auto, bus of vrachtwagen. Met name het gedeelte tussen de kruising Da Costastraat en de spoorlijn is in onze ogen veel te smal om de toegestane 50 km/u te rijden. De gevaarlijke situaties die daardoor ontstaan hebben al tot diverse ongelukken geleid. Wij pleiten daarom bij de gemeente voor een verlaging naar 30 km/u. Helpt u mee door de poster voor uw raam te hangen? 

Onderstaande poster is bij ons aan te vragen.
Door deze voor uw raam te hangen aan de straatkant, vraagt u aandacht voor onze actie om de Haagweg veiliger te maken.