Zilvermeeuw 17 Menno Schaefer.R bewerkt

Meeuwenwacht in het Haagwegkwartier

Om meeuwenoverlast in het Haagwegkwartier te voorkomen zoeken we contactpersonen. In het voorjaar van 2024 starten met voorkomen van de overlast door schreeuwende of agressieve meeuwen. 

Meeuwen zijn beschermd door de Wet Natuurbescherming. Zonder specifieke toestemming mag nooit schade mag worden toegebracht aan de vogels en hun nesten. In het Haagwegkwartier willen we de meeuwenoverlast voorkomen met respect voor mens, dier en milieu. 

De gemeente geeft tips om te voorkomen dat meeuwen op daken broeden:

 • Een schoon dak
 • Bespreek het met je buren en maak daken onaantrekkelijk
 • Voer de meeuwen niet
 • Gooi vuilniszakken in de container

Ook in het Haagwegkwartier proberen we te voorkomen dat meeuwenoverlast ontstaat. Meeuwen bouwen graag een nest op een plat dak, bij schoorstenen en zonnepanelen. Voorkomen is de beste manier. Dit kan door tussen april en begin juni regelmatig het dak op te gaan. En tijdens de tweede broedperiode van begin juli tot en met augustus. In het voorjaar van 2024 gaan actieve wijkbewoners dak op.

Per straat(deel) zoeken we een actief contactpersoon, die zelf het dak op gaat, of ervoor zorgt dat een ander dat doet. Deze aanpak leidt tot minder overlast van schreeuwende en agressieve meeuwen. Mogelijk kan gebruik gemaakt worden van drones hierbij.

Oproep Als je je wil aanmelden als contactpersoon of als je vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact op met Tomas Blansjaar (meeuwenwacht@gmail.com) Samen kunnen we zorgen voor een leefbare wijk!

Weetjes:

 • Het zoeken naar een goede plek voor een nest begint al in februari.
 • Meeuwen bouwen in april hun nest en leggen in mei hun eieren: 2-3 stuks.
 • Ze broeden ongeveer 21 dagen. Tijdens deze broedperiode zijn ze rustig. Als je dan niets hoort, is dat niet geruststellend, maar verdacht!
 • Meeuwen zijn vooral actief met het voeren en beschermen van de kuikens ergens tussen mei en augustus als de eieren uitkomen en de kuikens uiteindelijk uitvliegen.
 • Naarmate de kuikens groter worden, worden de ouders steeds agressiever.
 • Soms hebben ze een ‘tweede leg’ in juli.
 • Meeuwen kunnen 30 jaar oud worden en keren graag naar hun oude nest terug.

Klik hier door naar informatie van de gemeente Leiden over meeuwen