Wist u dat? Muurgedicht van Vallana

Een gedicht van de oude Indische dichter Vallana (900-1100 na Chr) is sinds juni 1997 te vinden aan de Haagweg 14 hoek Potgieterlaan in Leiden. Het was het 48e muurgedicht dat Stichting TEGEN-BEELD in Leiden realiseerde. Wilt u weten wat er staat?

Het gedicht is in Sanskiet, dat is de taal van de grote klassieke literatuur van het Indiase subcontinent. Het is dan ook niet zozeer een volkstaal als wel een cultuurtaal die bij een zekere sociale elite hoorde.

Gedicht in het Nederlands

Gezegend is de wijze die kent
de wegen van heel het heelal
En evenzo gelukkig is de dwaas
die aan zijn wijsheid niet twijfelt.
Maar moge een mens er niet tussen vallen,
gekweld door twijfels over goed en kwaad,
ontstaan door de werkingen van een brein behept,
met maar een beetje kennis.

Vertaling: A.A.E. van der Geer

Muurgedicht Vallana

Gedicht in het Engels

Blessed is the wise man who clearly knows
the ways of all the universe
and happy likewise is the fool
who never doubts his wisdom.
But let a man not fall between
to suffer doubts of right and wrong
that rise from the workings of a mind that’s sown
with just a bit of knowledge.

Translation: Daniel H.H. Ingalls

Bron: muurgedichten.nl

Reacties

reacties