Verwaarloosde en lekkende boten in de Spoorweghaven.

Afgelopen weekend zag een bewoonster, dat een gezonken boot met grote motor uit de Spoorweghaven getakeld werd. De boot was weg, maar nu dreef er olie op het water. De bewoonster zag meer verwaarloosde en half gezonken bootjes. Dit betekent vervuiling van het water, terwijl de Spoorweghaven tot ecologisch hotspot uitgeroepen is. Zij besloot tot actie over te gaan om een structurele oplossing te bewerkstelligen. De Partij van de Dieren heeft over de bootjes schriftelijke vragen aan B en W gesteld.

Dit probleem is niet nieuw. Al in 2013/2014 heeft de Belangenvereniging dit probleem aangekaart bij de gemeente. Toen zijn de boten op het grasveld verwijderd. Gezonken bootjes worden op verzoek van buurtbewoners door de gemeente verwijderd. Het probleem wordt veroorzaakt, doordat de bootjes in de Spoorweghaven geen ligplaatsvergunning hebben. Niemand weet van wie de bootjes zijn. De eigenaren kunnen hierdoor niet verplicht worden om hun boten te onderhouden.

De Spoorwegen was vroeger de eigenaar van de Spoorweghaven en vond het prima als er bootjes lagen. Zo hebben zij zelfs steigertjes aangelegd. Hierna werd de gemeente eigenaar en nu lijkt het erop dat de provincie hier zeggenschap over heeft.

In de ligplaatsverordening 2017 staat het volgende: ‘Dit betreft het water dat is gelegen tussen de Potgieterlaan en de spoorlijn Leiden Centraal – Leiden Lammenschans. Het water heeft een directe verbinding met De Rijn. Dit water heeft een lengte van ongeveer 330 meter en biedt daarmee plaats aan ongeveer 33 ligplaatsen voor pleziervaartuigen. In dit water liggen van oudsher al pleziervaartuigen. Hier werden echter geen vergunningen voor verleend door het college omdat dit water onder de oude verordening en ligplaatsenplannen niet binnen het havengebied viel. De vaartuigen die hier nu liggen, liggen er derhalve illegaal en komen in beginsel niet voor legalisering in aanmerking’.

Zie voor de gestelde vragen aan B en W https://leiden.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-milieuvervuiling-door-illegale-boten-in-de-spoorweghaven

Reacties

reacties