Kort nieuws

NAAM PARKJE

  • De stemming over een naam voor het parkje aan de Toussaintkade heeft de volgende namen opgeleverd: Annie M.G. Schmidt; Thea Beckman; Martin Bril en Schrijverspark. Deze vier namen zijn doorgegeven aan de straatnamencommissie van de gemeente  Leiden. Deze commissie zal een keuze maken uit de vier voorgestelde namen.
 BESTEMMINGSPLAN HAAGWEGKWARTIER NOORDWEST
  • Donderdag 26 januari heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan goedgekeurd. Een amendement van de VVD en het CDA kreeg onvoldoende stemmen. Dit amendement had betrekking op de omvang van de detailhandel binnen het Islamitisch Centrum. De ingediende bezwaren over toename van het verkeer en parkeeroverlast kwamen niet ter sprake.
 VERZOEK van een bewoonster van het Haagwegkwartier:
  • Meldt u aan op de website www.buurhuur.nl. Via deze website kunnen mensen uit dezelfde buurt spullen of kleine diensten van elkaar lenen, huren of kopen. Dit bespaart geld, is goed voor het milieu en mensen leren elkaar kennen.
INFORMATIE AVOND HAAGWEG 4 en 6
  • De gymzaal van Haagweg 6 wordt omgebouwd tot ‘ Theaterschool’. Op de begane grond van Haagweg 4 komt een horecavestiging. Over deze bouwplannen is op donderdag 2 februari een informatieavond van 20.00 uur tot 22.00 uur. Locatie: Haagweg 4.

 

JAARVERGADERING


  • Op maandag 20 februari houdt de Belangenvereniging haar jaarvergadering. Leden ontvangen nog een uitnodiging. Geen lid, maar wel belangstellend, kom kijken op 20 februari. Locatie: speeltuin Westerkwartier. De Belangenvereniging is op zoek naar nieuwe bestuursleden.

 

LEDENVERGADERING

 


  • Op woensdag 29 februari zal de ledenvergadering van de buurt-en speeltuinvereniging Westerkwartier plaatsvinden. Locatie: speeltuin Westerkwartier.

 


  • De Belangenvereniging zal op zaterdag 10 maart weer een opschoonactie organiseren. Voor de organisatie kunnen wij nog mensen gebruiken. Zo zoeken wij mensen die de folder willen ontwerpen en mensen die de folders willen bezorgen. Dit hoeft niet meer dan een uur te kosten. Een groepje bewoners van  ‘De Stadsjonker’  (de flat op de Potgieterlaan) helpt iedere keer weer mee. Mogen we dit jaar ook op uw hulp rekenen? Aanmelden kan nu al bij m.heijboer@haagwegkwartier.nl

Reacties

reacties