Belangenvereniging Haagwegkwartier Ledenvergadering

Afgelopen woensdag hield de Belangenvereniging Haagwegkwartier haar jaarlijkse ledenvergadering.

Bel.Ver. Led. Verg.01     Bel.Ver. Led. Verg.07     Bel.Ver. Led. Verg.13

Er waren ongeveer 20 leden gekomen en 4 bestuursleden. Er werd een nieuw lid voor het bestuur gepresenteerd en een ander lid nam afscheid. Er kwamen een aantal zaken aan de orde die nog aandacht behoeven. Waaronder het honden en katten poep probleem, te weinig afvalbakken op de Potgieterlaan om hondenpoepzakjes in te deponeren, de weggehaalde bovengrondse vuilcontainers en het nog ontbreken van de ondergrondse vuilcontainers (de zienswijze hierover wordt door de Gemeente in maart afgerond), het parkeerbeleid, en nog meer onderwerpen.

Bel.Ver. Led. Verg.25     Bel.Ver. Led. Verg.22     Bel.Ver. Led. Verg.16

Ook presenteerde de Belangenvereniging hun jaarplanning. In maart zullen de boomplantvakken samen met de bewoners worden aangepakt en opgevrolijkt met plantjes. Er komt een fotowedstrijd, de schoonmaakacties, hallowe’en, burendag, kerstbomen-inzameling en de nieuwjaarsborrel staan allemaal op de agenda dit jaar.

Vanuit de vergadering werd flink gepleit voor het stimuleren van handhaving, zowel om de parkeeroverlast tegen te gaan als het hondenpoepprobleem. De Belangenvereniging gaat hiermee aan de slag.

Als de herinrichting klaar is, is er misschien ruimte voor een oplever-buurtfeest, daar wordt over nagedacht door de Belangenvereniging. De evaluatie van het convenant is geweest. Maar de leden vroegen wel aandacht voor alle zaken die nog steeds niet in orde zijn. Er zal een actielijstje worden rond gemaild aan de leden.

Ook wil de Belangenvereniging kijken in samenwerking met andere organisaties en initiatieven hoe de buurt vitaler kan worden gemaakt.

De vergadering werd afgesloten met een drankje, zodat iedereen op wat informele wijze weer eens met elkaar kon bijpraten.

Bel.Ver. Led. Verg.28     Bel.Ver. Led. Verg.34

Reacties

reacties