Oproep voor inspraakbijeenkomst

Vandaag is er een anonieme oproep verspreid voor de inspraakbijeenkomst, die de gemeente op 12 februari organiseert. De oproep die -in ieder geval in de Da Costastraat- waarschijnlijk huis aan huis is verspreid, luidt als volgt:

Geachte Buurtbewoner

Hierbij wordt U attent gemaakt op de op donderdag 12 februari 2009 om half zeven door de gemeente georganiseerde inspraakbijeenkomst over het nieuwe bestemmingsplan Haagwegkwartier. De bijeenkomst wordt gehouden in het Visser ‘t Hooft Lyceum, Vijfmeilaan 137.

Dit nieuwe bestemmingsplan kan grote invloed hebben op uw woonomgeving. Onder meer de bouw van een grote moskee behoort tot de mogelijkheden.
Wat dit zou kunnen betekenen voor parkeeroverlast en dergelijke is absoluut onduidelijk.
Het is van groot belang dat ook u uw stem laat horen!!!!!

Bij de brief is een bijlage gevoegd met de tekst van de website van de gemeente Leiden over het ‘Voorontwerp Bestemmingsplan Haagwegkwartier’.

Reacties

reacties