Kort nieuws


 

Ledenvergadering Westerkwartier.

Afgelopen week was weer de ledenvergadering van Speeltuin Westerkwartier. Het bestuur was aftredend en weer verkiesbaar. Er waren geen tegenkandidaten, dus werd het bestuur met algemene stemmen opnieuw verkozen. Succes Speeltuinbestuur! Ook werd het beleid van het afgelopen jaar besproken, evenals de begroting en het financieel verslag. Alles werd piekfijn in orde bevonden. Dus bestuur ga zo door!

    

 

 

 

Op 20 februari heeft de Belangenvereniging Haagwegkwartier haar ledenvergadering gehouden. Ook hier moest een nieuw bestuur gekozen worden. De voorzitter, Tom Gunter, en de penningmeester, Helma Zwanenburg, gaven aan nog een jaar te willen aanblijven, omdat er geen tegenkandidaten waren. De secretaris, Marjolijn Heijboer, gaf aan van plan te zijn nog twee jaar aan te blijven. De leden Kea van Hemessen en Willem Baksteen keren niet terug in het bestuur. Zij worden bedankt voor hun inzet. Gelukkig waren er twee dames die wel tot het bestuur wilden toetreden. Het zijn Annelies van Leeuwen en Eveline Idema. In de vergadering is besloten dat er dit jaar geen contributie geïnd wordt.

Nog geen lid? Meldt u aan via een mailtje naar m.heijboer@haagwegkwartier.nl

 

Nieuwbouw Portaal.

Bijna alle huizen van Portaal zijn inmiddels bewoond. Binnenkort wordt een kunstwerk aangebracht op de gevels. Ook zal het Busken Huetpleintje binnenkort ingericht worden. Begin april zal de oplevering van de openbare ruimte aan de gemeente plaatsvinden. De bedoeling is dat alle bouwrommel dan opgeruimd is.

 

Reacties

reacties