Kort Nieuws

Meeuwenoverlast.

De Belangenvereniging Haagwegkwartier heeft van verschillende mensen klachten ontvangen over agressieve meeuwen. Deze meeuwen vallen poezen en honden aan en maken een hoop kabaal.  Blijkbaar zijn er nesten met jonge meeuwen op de daken van de nieuwe huizen van De Sleutels. Aangezien meeuwen beschermd zijn, kan er nu niets gedaan worden. De Belangenvereniging Haagwegkwartier zal dit probleem neerleggen bij de Beheergroep van het Convenant om samen een plan te maken voor de toekomst.

Helpt mee om dit probleem te bestrijden door geen brood te voeren aan eenden en vogels en de vuilnisbakken goed te sluiten. (Eenden en vogels kunnen voldoende voedsel in de natuur vinden).

Als u weet waar nesten zijn, wilt u dit dan melden bij m.heijboer@haagwegkwartier.nl .

Jarige.

Onze redacteur Venicia is vandaag (4 juli) jarig. De redactie feliciteert haar van harte en wenst haar een fijne dag.  De redactie hoopt nog veel stukjes en foto’s van Venicia te mogen plaatsen.

Reacties

reacties