Informatieavond van Woningbouwvereniging Portaal over de huizen rond de speeltuin

Gisteravond (3 mei 2011) heeft Woningbouwvereniging Portaal haar bewoners die rond de speeltuin wonen ge├»nformeerd over haar plannen met deze woningen. De staat van de huizen zal worden onderzocht, vertelde Portaal. En op grond van dit onderzoek zal er een keuze worden gemaakt over de maatregelen die nodig zijn. Het is in het gunstigste geval misschien wel mogelijk te volstaan met een kleine renovatie. In dat geval hoeven de mensen hun woningen niet te verlaten. Ook is een grote renovatie een mogelijkheid, maar dan zouden mensen waarschijnlijk tijdelijk hun woning voor enige tijd moeten verlaten. Verkoop van de woningen of zelfs sloop en nieuwbouw zijn ook opties. Maar een keuze wordt pas gemaakt als uit het onderzoek is gebleken wat het meest wenselijke en of noodzakelijke is. Op bijgevoegde foto’s kunt u zien wat de aanleiding hiervoor is, wat de randvoorwaarden zijn, de planning en het vervolg na deze informatieavond.

Op de vragen van de bewoners werd geantwoord. Zo was er een vraag of er bij sloop/nieuwbouw sprake zou zijn van terugkeergarantie. Dit is niet wettelijk vastgelegd en dus niet automatisch het geval. Misschien zou het wel kunnen, maar dat is dan in een later stadium te bekijken, maar er is dus geen wettelijk recht, legde Portaal uit. Een andere vraag is of Portaal plannen heeft om de speeltuin te anexeren voor hun plangebied. Portaal gaf duidelijk aan dat de speeltuin, de speeltuin blijft en niet van Portaal is. Portaal heeft geen plannen om de speeltuin te anexeren. Wel kan de mooie beeldbepalende speeltuin een rol spelen in eventuele toekomstige plannen, tenslotte is hier sprake van een mooie speeltuin die voordelen heeft voor de omwonenden, die van nu en eventueel ook die van de toekomst.

Bewoners konden zich opgeven bij Portaal om hun woning te betrekken in het onderzoek. Ook konden de bewoners de huidige klachten over de woning kwijt bij de medewerkers van Portaal. Verder gaf Portaal aan dat ze graag een klankbordgroep van bewoners willen krijgen om mee te denken over deze zaken. Binnenkort (hopelijk al volgende week) zal Portaal over al deze zaken een nieuwsbrief maken en verspreiden. Voor informatie kunnen de bewoners natuurlijk altijd terecht bij Portaal.

Reacties

reacties