Informatieavond buurtvereniging

Uitnodiging informatieavond buurtvereniging
Uitnodiging informatieavond buurtvereniging

Een achttal buurtbewoners heeft het initiatief genomen om een nieuwe wijkvereniging op te
richten. Deze vereniging zal zich richten op het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk. U kunt hierbij denken aan zaken als groen, veiligheid, aanpak parkeeroverlast enz.
Met veel leden kan de wijkvereniging een sterke vuist maken. Uw hulp en inbreng zijn hard nodig.
Op 29 juni organiseren wij een informatie avond om van u te horen welke zaken moeten worden opgepakt.
Kom dus op 29 juni om 20.00 uur naar de speeltuin in de Ten Katestraat.
Laat ons uw ideeën weten door voorafgaand dit formulier te printen en in te vullen. Inleveren kan bij de speeltuin, bij Verboon of bij café De Haagse Hoek.

U kunt ook dit online formulier gebruiken.

Downloaden:

Reacties

reacties