Bezoek aan het Islamitisch Centrum aan de Willem de Zwijgerlaan

Ongeveer 25 mensen waren ingegaan op de uitnodiging van het moskeebestuur om op woensdag 7 december een kijkje te nemen in het Islamitisch Centrum aan de Willem de Zwijgerlaan.

De aanwezigen werden gastvrij ontvangen met thee, koffie en lekkere hapjes. Gelukkig had het moskeebestuur gemaild dat de verwarming het nog niet deed. De buitenkant van de moskee is klaar, maar binnen moet er nog veel gebeuren.

    

Na een kort welkomstwoord werd de geschiedenis van de moskee in de Rembrandtstraat verteld. Rond 1980 werd er een moskee geopend in een afgebrande kerk. Inmiddels is dit gebouw te klein en brandgevaarlijk. Sinds 2005 is het moskeebestuur bezig met plannen voor een nieuwe moskee.

Nu wordt er niet meer gesproken over een moskee, maar over een Islamitisch Centrum. De functies van zo´n centrum zijn:

  • Plaats van gebed en bezinning. Moslims bidden 5x per dag.
  • Educatie: lessen in het Arabisch en Koranlessen voor ongeveer 150 kinderen.
  • Plaats van samenkomst voor de Moslimgemeenschap.
  • Verbinding door het ontvangen van groepen en het houden van conferenties. Voorlichting voor mensen die interesse in de Islam hebben.
  • Ontspanning voor kinderen en volwassenen.
Hierna was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Zo was er een vraag naar hoe groot de behoefte aan een moskee is. Het antwoord luidde: ongeveer 500 mensen zullen van de nieuwe moskee gebruik gaan maken.
Ook werd er gevraagd of de moskee parkeeroverlast zou kunnen geven. Er komen 49 parkeerplekken in de parkeergarage. Dit is meer dan voldoende op weekdagen. Vrijdagmiddag is er een middaggebed van een uur waar meer mensen komen. Ook tijdens de vastenmaand Ramadan, het Suikerfeest en het Offerfeest  komen er veel mensen naar het Islamitisch Centrum. Vrijwilligers helpen de mensen dan met parkeren. Er mag dan op het plein voor de moskee geparkeerd worden.
Bij de inrichting van dit openbare plein zullen de buurtbewoners betrokken worden.
Tot slot was er een rondleiding door deze moskee. Er is een grote gebedsruimte voor mannen en een kleinere voor vrouwen; twee identieke ingangen: één voor vrouwen en één voor mannen; waslokalen;  leslokalen; ontmoetingsruimten en een plaats voor detailhandel. Verder zal er een dienstwoning komen voor de iman.
    

Reacties

reacties