Inspraakavond bewoners(groep) Haagweg Noord

Op donderdag 12 februari jl. werd er een inspraakavond gehouden door de gemeente leiden voor bewoners van het Haagweg Noord kwartier. Uit heel Zuid West, maar vooral ook uit het Haagweg Noord kwartier (ook al de toekomstige bewoners van het ” Noordman terrein”) kwamen bewoners bijeen. In totaal kwamen ruim 100 bewoners informeren en inspreken. Maarten Sick lichtte, namens de gemeente de plannen nader toe en gaf een tijdspad aan, waarlangs realisatie zou moeten plaatsvinden.

Helaas was er geen mogelijkheid echt te discussiëren of ten minste directe antwoorden op vragen te krijgen en daarmee verliep de avond van informatie (van zijde gemeente) en vragen (van bewoners) ,zonder dat één der partijen de ander op die avond verder hielp. Daarbij werd (in)gesproken over een groot gebied (Zuid West), waardoor de belangen van een aantal bewoners duidelijk geheel afweken van andere Zuid West bewoners. Zo maakten de bewoners aan de Zuid en meest Westelijke kant zich zorgen over het verdwijnen van een deel van de parken en tennisbanen, waar wij in het Haagweg Noord kwartier ook op dit moment al nauwelijks een groenvoorziening kennen!

Duidelijk werd wel dat waar het gaat om leefbaarheid de bewoners van het gehele Zuid West gebied zich terecht zorgen maken en de aanwezige bewoners van ons Haagwegkwartier terecht nog het meest. Vragen over de parkeervoorzieningen voor de te bouwen moskee, die plaats biedt aan 400-1000 personen, terwijl slechts 50 – 100 parkeerplaatsen worden gecreëerd, waarom de moskee niet meer richting Telderskade werd geprojecteerd, hoe de verdeling groen/bebouwing in het plan nu precies is, hoeveel meer (over)last de gemeente denkt dat de wijk nog kan dragen, hoe de verkeerslasten van de Haagweg verdeeld kunnen worden, hoeveel bomen er nog gekapt gaan worden, een toelichting op de samenhang van alle plannen en nog veel meer werden aangehoord, maar zoals al gezegd niet besproken  en dus moet maar worden afgewacht in hoeverre ze worden  “meegewogen”  bij de verdere invulling van het gebied.

Al met al een avond, die nauwelijks bevredigend voor de aanwezigen kon worden genoemd en het is dus maar goed dat veel bewoners ook officieel schriftelijk de bezwaren hebben kenbaar gemaakt. Uit alles blijkt dat het noodzakelijk is om de ontwikkelingen op de voet te volgen en vooral ook om ons als wijkbewoners te verenigen en zodoende een goed tegenwicht te vormen, waar zelfs de gemeente Leiden op den duur niet omheen kan.

Over dat laatste “ons verenigen” gaat u binnenkort  meer op de site lezen!

Tom Gunther

Reacties

reacties