Geschiedenis Noordman-terrein

Op Haagweg 89 bevindt zich momenteel de houtopslag van Noordman Hout. De houtopslag verhuist dit jaar naar een nieuwbouwlocatie in Oegstgeest. De vrijkomende locatie wordt herbestemd naar woningbouw. Voor deze herontwikkeling is een nieuw bestemmingsplan geschreven, dat op dit moment ter inzage ligt bij de gemeente. In dit bestemmingsplan staat een aardig stuk over de geschiedenis van dit terrein. Hieronder een samenvatting:

More