Update studentenhuis Haagweg 47

Op 19 november 2018 heeft het college een omgevingsvergunning verleend voor Haagweg 47 ten behoeve van 37 studentenkamers.

De Regionale commissie bezwaarschriften heeft in de vergadering van 15 februari 2019 de ingediende bezwaarschriften behandeld. De bezwaren zijn gegrond verklaard en het college kreeg het advies om het besluit te herroepen (1 april 2019).

Het college heeft op 14 mei 2019 als nog besloten om de bezwaarschriften ongegrond te verklaren en af te wijken van het advies van de Regionale commissie bezwaarschriften en de vergunning te verlenen.

Een aantal buurtbewoners heeft hierop een beroep ingesteld bij de rechtbank Den Haag. Op 3 maart 2021 heeft de rechtbank uitspraak gedaan en de beslissing van de gemeente vernietigd. Dit betekent dat het college opnieuw moet beslissen over de ingebrachte bezwaarschriften.

More