Kort Nieuws

staatsspoorbrug 4Staatsspoorbrug.

Inmiddels zijn de 4 palen van de brug verwijderd. Blijkbaar was renovatie ter plekke niet mogelijk. De gemeente verwacht dat de brug vanaf maandag weer door auto’s gebruikt kan worden.

 

 

bordParkeerautomaatBetaald parkeren.

Op het ontwerpbesluit zijn 120 reacties binnengekomen. In een nota van beantwoording is gereageerd op de zienswijzen. Ook in het Haagwegkwartier zijn zienswijzen ingediend. In deze zienswijzen werd verzocht om ook op zaterdag betaald parkeren in deze buurt in te voeren. De gemeente geeft aan dat er verwacht wordt, dat de parkeerdruk op zaterdag niet buitensporig hoog zal zijn. Er zal bij de monitoring van de parkeerdruk extra aandacht zijn voor het Haagwegkwartier. Ook verwacht de gemeente niet dat er extra parkeerdruk ontstaat als betaald parkeren in het Morskwartie eerder wordt ingevoerd. Op 27 augustus om 19.00 uur is het mogelijk om in te spreken bij de gemeenteraad.

Als de gemeenteraad de plannen goedkeurt, zullen de bewoners van fase 1 een brief ontvangen over  mogelijkheden om een vergunning aan te vragen. Vanaf half november worden de voorbereidingen op straat getroffen, zoals het plaatsen van aankondigingsborden en parkeerautomaten. In fase 1 gaat het betaald parkeren per 1-1-2016 in. Hierna volgen de andere wijken.

Klik hier om de nota van beantwoording te downloaden.