Gemeente Leiden stelt nieuwe plannen vast

De gemeente Leiden zet een nieuwe stap in plannen voor Leiden Zuid-West en geeft een persbericht uit:

Leiden Zuidwest krijgt karaktertrekken tuinstadwijk

Als het aan het college ligt, krijgt Leiden Zuidwest de karaktertrekken van een tuinstadwijk. Afgelopen dinsdag hebben burgemeester en wethouders drie plannen voor inspraak vastgesteld, waaruit dat blijkt. Belangrijke elementen in die plannen zijn groen en water. Bij alle toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen speelt de gebiedsvisie Leiden-Zuidwest een grote rol. Ook het voorontwerpbestemmingsplan Haagwegkwartier is dus aan de hand daarvan opgesteld. Het beeldkwaliteitplan Haagwegkwartier geeft voor hetzelfde plangebied de richtlijnen voor de beoordeling van de definitieve bouwplannen en de inrichting van de openbare ruimte.

Lees verder op sleutelstad.nl, of bekijk het persbericht van de gemeente.

Er is een inspraakavond op 12 februari 2009 in het Visser ‘t Hooft Lyceum (voorheen Mondriaanschool), Vijf Meilaan 137, 2324 VV Leiden. De avond begint om 18:00 uur. Van 18.30 -19.30 uur komt er een toelichting vanuit de gemeente en om 20.00 uur heeft u gelegenheid om uw mening te geven over de plannen (inspraak).