Kort Nieuws

 

Nieuwbouw op de Ter Haarkade/Toussaintkade

Van de Steenvlinder heeft de redactie de presentatie en het verslag van de bijeenkomst op 6 februari 2018 ontvangen.

De planning is als volgt:

2017 besluitvorming projectkaders (afgerond)
2018 Wijziging bestemmingsplan, WABO,start verkoop
2019 Start werkzaamheden bouw- en Klusrijpmaken
2020 Levering aan kopers

 

 

De Verleyding

De bouw van de Verleyding is bijna klaar. Stichting Huisvesting jongeren heeft inmiddels de 112 appartementen toegekend. Om in aanmerking te komen voor een apartement werd gevraagd naar de motivatie om hier te willen wonen. Martin van Rijn van SHWJ legt in het Leidsch Dagblad uit waarom naar deze motivatie gevraagd werd. “Het is een flat met 112 jongeren. Die kan je niet vullen met mensen die op zichzelf gericht zijn en zich niet interesseren voor de buurt”. “Je wil sociale cohesie en geen klachten uit de buurt dat de bewoners er een puinhoop van maken”. Er is ook gelet op een afspiegeling van de maatschappij. “Er komt van statushouder tot winkelmedewerker tot arts te wonen”.

 

 

Woninguitzetting?

Een paar nijlganzen heeft in een boom op de Potgieterlaan een verlaten nest van eksters in gebruik genomen en eieren gelegd. Toen de nijlganzen op zoek gingen naar eten, hebben de eksters de eieren kapot gepikt. De eksters zijn weer de baas in het nest en de nijlganzen blijven ontredderd achter.

Reacties

reacties