Inloopavond en ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan Toussaintkade

Inloopavond
Op woensdagavond 19 september is er vanaf 1900 uur een inloopavond in de Leidse Lente over het plan Toussaintkade 51/51A.
Het gaat om de voormalige ROC gebouwen die zich ten zuiden van het islamitisch centrum bevinden.
Deze gebouwen zullen geschikt worden gemaakt voor zelfbouwwoningen. Ten noorden van de schoolgebouwen zullen 24 vrije zelfbouwkavels worden aangeboden.
U kunt tijdens de avond met de ontwikkelaar en ambtenaren van gedachten wisselen over het plan.
Het adres van café Leidse Lente is Haagweg 4.

Nieuw bestemmingsplan ter inzage
Omdat het nieuwe bouwplan niet in het huidige bestemmingsplan past is er een nieuw bestemmingsplan voorbereid.
Dit nieuwe plan ligt vanaf 31 augustus tot en met 11 oktober 2018 ter inzage voor het indienen van zienswijzen.

Voor meer informatie:
-Digitale versie van het plan op ruimtelijkeplannen.nl
-PDF versie op de site van gemeente Leiden.
-Op papier aan de balie van het Stadsbouwhuis aan de Langegracht 72.

Reacties

reacties