Ontmoetingen School op het landje

Deze noodlokalen zullen verdwijnen
Deze noodlokalen zullen verdwijnen

Beste buurtgenoten,
Voor de tweede aflevering van de rubriek “Ontmoetingen” heb ik een gesprek gehad met meneer Tegelaar, vestigingsdirecteur van de “school op het landje”. Zo wordt deze school in de buurt genoemd, maar de officiële naam is OPDC.
Het gebouw van de vroegere openbare school wordt gebruikt voor onderwijs aan jongeren tussen de 12 en 17 jaar. Deze jongeren hebben extra ondersteuning nodig bij het volgen van een opleiding. De meeste jongeren blijven 1 à 2 jaar op deze school en gaan dan naar een reguliere VMBO school. Anderen kunnen het niet bolwerken op een grote scholengemeenschap en krijgen op deze kleine school een kans om een diploma te halen.

Zoals u misschien weet, wil deze school verbouwen. Hiervoor is in september een bouwvergunning aangevraagd. Hierna heeft de school een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. Er zijn 120 uitnodigingen verstuurd naar de direct omwonenden. Er zijn van 5 adressen mensen op deze bijeenkomst geweest. De inspraaktermijn is inmiddels verlopen. Het wachten is nu op de behandeling van een bezwaarschrift. Als het niet te lang duurt voordat de bouwvergunning afgegeven wordt, zal de verbouw in de eerste helft van 2010 gerealiseerd zijn. Er is dus nog geen bouwvergunning, maar toch is de school in de voorjaarsvakantie verhuisd naar een tijdelijke onderkomen op het Bizetpad. De noodlokalen van het OPDC zijn zo slecht, dat deze verhuizing nu al plaatsgevonden heeft.

Over de nieuwbouw vertelt meneer Tegelaar het volgende: het oorspronkelijke gebouw blijft staan en wordt opgeknapt. Aan de kant van de Touissantkade komt nieuwbouw. De ingang blijft aan de Da Costastraat. De noodlokalen aan de kant van het landje verdwijnen. In het nieuwe gebouw komt een grotere aula, zodat de leerlingen ook in de pauzes binnen kunnen blijven. Ook zal het aantal leerlingen (200) niet groeien, maar waarschijnlijk in de toekomst verminderen. Het gebouw kan dan wellicht een functie voor de buurt krijgen.

Een middelbare school in de buurt geeft ook weleens overlast. Meneer Tegelaar vertelt, dat hij klachten over leerlingen serieus neemt en probeert om samen met de bewoner tot een oplossing te komen. Hij geeft de buurtbewoners een compliment voor hun begrip en tolerantie.
Als de nieuwbouw er is, wil meneer Tegelaar meer contact tussen de school en de buurt.
Voorlopig zijn deze jongeren uit de wijk en zal het voetbalveld veel minder gebruikt worden. Als duidelijk is wanneer met de verbouw begonnen wordt, zal ik dit op de website vermelden.
Volgende maand een nieuwe “Ontmoeting”,
Marjolijn H.

Reacties

reacties