Ontmoeting met Sam van Geest

sam van geest

Op een avond ben ik op bezoek geweest op het politiebureau op de Vijf Meilaan voor een interview met onze nieuwe wijkagent Sam van Geest

Sam is al jaren actief in Zuid West. Sinds kort heeft Sam de taken in Haagweg Noord overgenomen van Martin Cuvelier. Dit is vanwege herverdeling van taken. Ook zal het aantal wijkagenten van vier naar zes worden gebracht.

Sam vertelt het belangrijk te vinden de buurt en de bewoners te leren kennen en te weten wat er in de buurt speelt. Hij ziet zichzelf als ‘de ogen en oren’ van de politie. Sam is een belangrijke schakel voor de leefbaarheid in onze buurt. Hij heeft niet alleen een taak op het gebied van veiligheid, maar ook als er sprake is van sociale problematiek. Dit betekent dat Sam niet alleen ingeschakeld kan worden bij burenruzies, maar ook als mensen vereenzamen of het niet meer zien zitten. Sam werkt daarom veel samen met het maatschappelijk werk (Kwadraad). Ook heeft hij geregeld contacten met de woningbouwverenigingen en met Libertas.

Ook heeft Sam schoolzaken in zijn takenpakket. Dit betekent dat Sam regelmatig op de scholen voor voortgezet onderwijs komt. Ook op de Teldersschool en de Sleutelbloem laat Sam geregeld zijn gezicht zien. Op de scholen geeft hij voorlichting over diefstal, drugs, verkeer en alcohol. Het voordeel is, dat de leerlingen Sam kennen en Sam de leerlingen kent, zodat Sam deze leerlingen makkelijker op hun gedrag kan aanspreken als dit nodig is.

Wat betreft handhaving vertelt Sam, dat hij en zijn collega’s iedere twee weken een bepaald aspect van veiligheid als prioriteit hebben. Dit kan zijn snelheidscontrole in een bepaald gebied, naleven van verkeersvoorschriften, maar ook toezicht houden bij scholen.

Ook het innen van boetes hoort tot de taak van Sam. Als Sam merkt dat iemand de boete niet kan betalen en meer problemen heeft, biedt hij hulp aan om de problemen op te lossen.

Op de vraag of wij Sam kunnen bellen als wij autowrakken in de buurt zien, geeft Sam aan dat dit probleem onder het Bureau Handhaving (071-5164650) valt. Als u de eigenaar kent, is Sam wel bereid om te bemiddelen.

Sam drinkt geregeld koffie in de BOP (Willem Klooslaan) en zal dit ook in de speeltuin doen. Als u Sam nodig heeft, kunt u bellen met het bureau 0900-8844 of Sam aanspreken als hij door de buurt fietst.

Reacties

reacties