Webinar Energietransitie in Leiden en omgeving.

Wijkvereniging Houtkwartier nodigt belangstellenden uit om om het webinar over energietransitie op 19 mei van 19.30 uur tot 21.00 uur bij te wonen.

Dit kan via de volgende link: https://youtu.be/tyMxC-_5nqc Later terugkijken kan via deze link: https://www.youtube.com/channel/UC_BEmITFXzhS0uCZYgD3HqQ

Meer informatie?

Het initiatief komt vanuit het Houtkwiartier.

Er bestaat een grote behoefte aan meer informatie over de energietransitie. Er zijn genoeg verschillende thema’s om meerdere webinars te kunnen organiseren. Dat zullen we dan ook doen. De energietransitie moet begrijpelijk zijn voor iedereen.

We willen onze kennis, ervaring en de zorgen delen met de rest van de stad. Alle bewoners en belangstellenden zijn welkom. Wij denken dat dit webinar waardevolle achtergrondinformatie levert bij het “Raadsvoorstel samenwerking warmtetransitie Leidse regio en restwarmte via WarmtelinQ+” (raadsvergadering gemeente Leiden op donderdag 3 juni). Daarom nodigen wij graag raadsleden, collegeleden en ambtenaren uit.

De verschillende webinars worden ondersteund door het onafhankelijke platform “Leidse gesprekken”. Na de presentaties is er gelegenheid om vragen te stellen.

Het thema van de avond is warmtenetten met een focus op Hoge Temperatuur Stadsverwarming. De volgende onderwerpen komen daarbij aan bod:

  • Warmtenetten in Leiden en omgeving                               Wim Scholten
  • Ervaringen met warmtenetten;  nieuwe warmtewet      Annelies Huygen
  • Complexe projecten en ondergrondse infrastructuur    Alfons van Marrewijk

We hanteren bij de energietransitie de volgende uitgangspunten[1]:

  1. Iedereen moet voor zichzelf een oplossing kunnen kiezen (keuzevrijheid)
  2. Voor iedereen een passende oplossing die betaalbaar, duurzaam en betrouwbaar is:
  3. Vrijheid bij het bepalen (en mogelijk faseren) van het individuele overstapmoment naar een duurzame energievoorziening.

Achtergrond informatie ter voorbereiding:

·       Ruud Koornstra-film fragment warmtenetten: https://youtu.be/cgGtJihFpuI

Citaten:

  • “Geen biomassa, aardgas of restwarmte als bron; Geothermie is ok.” (Marjan Minnesma)
  • “Afstand tot de bron niet meer dan 1.000 meter.” (Expertise Centrum Warmte)
  • “WarmtelinQ: Achterhaalde technologie.” (Jan Rotmans)
  • “Het bedrag dat een gemiddeld Nederlands huishouden kwijt is aan stadswarmte voor verwarming en douchen is Euro 1141 per jaar. Dat is exclusief het huren van de afleverset, zoals de installatie bij stadswarmte heet. Het is een verschil van Euro 170 tot Euro 470 met gemiddelde huishoudens in andere Europese landen. Volgens voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal betalen Nederlanders, die stoken op aardgas zo’n Euro 980 per jaar, waarbij het onderhoud van de cv-ketel niet wordt meegerekend”. (TNO onderzoek; FD 30 april).

Voor vragen, suggesties en reacties:

Stuur een email naar communicatie@houtkwartier.com of neem contact op met Wim Scholten (mobiel 0651 137 163; wim.scholten@xs4all.nl).

Met vriendelijke groet,

Wim Scholten, vz wijkvereniging Houtkwartier

Reacties

reacties