Sticker geluidoverlast

Nu het mooier weer is, ervaren bewoners van de Rijnoever overlast van langsvarende bootjes. Bootjes varen veel te hard en luide muziek is van verre al te horen.

Wijkvereniging Transvaal heeft nu een sticker en een aluminiumbord ontworpen om booteigenaren te attenderen op de overlast, die zij veroorzaken.

De sticker en het bord zijn te bestellen bij bestuur@transvaalleiden.nl

Reacties

reacties