Parkeervisie aangeboden aan de gemeenteraad

Eerder is op deze site melding gemaakt van de parkeervisie 2020-2030 die de gemeente in voorbereiding heeft. Het was mogelijk om op het concept te reageren. Er zijn in dat kader 101 reacties binnengekomen. Hier en daar is de visie naar aanleiding van de inspraakreacties aangepast. De visie is nu door het college aangeboden aan de gemeenteraad. Daar vindt dan de politieke behandeling en de vaststelling plaats.

Bij het doorlezen van de antwoorden van de gemeente op de inspraakreacties vielen een paar dingen op.

De Haagweg P&R voor bezoekers van het centrum vinden veel mensen een goede oplossing. De vraag is gesteld of dit terrein zeker open blijft.

Antwoord:
De Haagweg betreft een ontwikkellocatie. De besluitvorming over de toekomst van het huidige Haagweg-parkeerterrein vindt separaat plaats en is zodoende niet opgenomen in de parkeervisie. Wel wordt in de parkeervisie ingezet op goede parkeervoorzieningen aan de rand van de stad. Gezocht gaat worden naar strategisch gelegen locaties voor mobiliteit-/parkeerhubs, P+R (park & ride) en P+B (park & bike) voorzieningen.

Er zijn wat vragen gesteld over de tweede en derde vergunningen voor auto’s

Antwoord:
Om het autobezit te ontmoedigen, wordt in de visie voorgesteld om het aantal parkeervergunningen per huishouden te verminderen. Dit geldt alleen voor nieuwe bewoners en bewoners die in verband met een verhuizing een nieuwe aanvraag moeten doen).
Tweede en derde vergunningen gaan stapsgewijs duurder worden.

Bewoners van het centrum (zone A) met een parkeervergunning mogen nu naar de schilwijken uitwijken als in het centrum geen plek is. Dit blijft in de nieuwe situatie ook zo.

Zie voor meer informatie hier op de site van de gemeente.

Reacties

reacties