Kort Nieuws vervolg

Ondergrondse containers.

Deze week hOebben buurtbewoners een brief van de gemeente ontvangen over de locatie van ondergrondse containers. Op maandag 14 april organiseert de gemeente een inloopavond van 17.00 uur tot 20.00 uur op het Stationsplein 107. Hier kunt u uw vragen stellen. Ook vindt u meer informatie op de website www.leiden.nl/ondergronds.

Tot 7 mei kunt u reageren op de gekozen locaties (zienswijzen indienen) en uw bezwaren kenbaar maken. Dit kan per brief aan Burgemeester en Wethouders van Leiden, t.a.v. mevr. A.Ras, Postbus 9100, 2300PC Leiden of per mail aan sleutel@leiden.nl

 

Lustrum sociëteit Minerva

In de periode van 27 juni tot en met 11 juli 2014 viert Minervahaar 40 jarige jubileum. Veel van de festiviteiten vinden plaats op de sportvelden aan de Boshuizerkade en in het ROC aan de Ter Haarkade. Voor deze festiviteiten is vergunning aan gevraagd. Tot 9 april kunnen belanghebbenden hun zienswijze indienen.

 

Reacties

reacties