KORT NIEUWS

Rijnlandroute en alternatief voor de RijnGouwelijn.

Op 15 mei hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland besloten de voorkeur  te geven aan het tracé ‘Zoeken naar Balans’ en niet voor de aanleg van de ‘Churchillavenue’. Dit betekent voor onze buurt in ieder geval, dat er niet jarenlang aan een tunnel gebouwd zal worden.

Wat betreft de RijnGouwelijn: er komen betere busverbindingen én er gaat ieder kwartier een trein van Leiden naar Utrecht rijden. Dit betekent dat de spoorbomen op de Haagweg 8x per uur dicht gaan.

Dit zijn belangrijke besluiten, maar het laatste woord hierover is nog niet gezegd. Hieronder in het kort wat er nog gaat gebeuren. Voor meer informatie kijk op de website van de gemeente.

23 mei informatiebijeenkomst over de Rijnlandroute.

29 mei behandeling van beide besluiten door de raadscommissies Leefbaarheid en Bereikbaarheid en Ruimte en Regio. Er is gelegenheid tot inspreken.

31 mei behandeling van beide besluiten in de gemeenteraad.

1 juni hoorzitting in de Statencommissie Verkeer en Milieu van de provincie Zuid-Holland. Gelegenheid tot inspreken.

27 juni definitief besluit over de Rijnlandroute en het alternatief voor de RijnGouwelijn.

Wie wil meedenken over wat het alternatief voor de RijnGouwelijn voor onze buurt betekent en eventueel een inspraakreactie voorbereiden? Het is kort dag, dus graag snel een reactie naar m.heijboer@haagwegkwartier.nl

Herinrichting.

Op 15 mei heeft ook de raadscommissie Ruimte en Regio vergaderd. Er waren acht insprekers, die hun bezwaren ten aanzien van het plan hebben toegelicht. De bedoeling is nog steeds, dat het krediet voor het plan voor de zomervakantie goedgekeurd wordt. De uitvoering van het plan kan dan in het derde kwartaal van 2012 starten.

Wie kent Ena of Erna Ruitenbeek?

Een groepje oud-scholieren van de Plesmanlaan-MULO uit Leiden,  die samen een schoolbandje vormden onder de naam The Keytown Sisters, is op nog zoek naar één van de vier zangeressen voor het houden van een reünie.
Buiten het zingen bespeelde Ena (Erna) de fagot. Zij woonde in de Da Costastraat.
Als u inlichtingen heeft, kunt u die doorgeven aan
J.G. (Hans) Nagtzaam

 

Reacties

reacties