Kort Nieuws

Ontwerp Boshuizerkade.

Weer een stap verder in de herinrichting van de Boshuizerkade. De ontwerptekening van de Boshuizerkade is klaar. Op basis van dit ontwerp zal het Team Stadsingenieurs de kostenraming opstellen. Hierna zal er overleg met de wethouder plaatsvinden.

Z181322331_VO_Herinrichting Boshuizerkade_aanlegtekening_00-A0L

Reacties

reacties