Kort Nieuws

Boshuizerkade/Ter Haarkade.

 

Woensdag 29 augustus is er een overleg over de herinrichting van de Boshuizerkade. Heeft u goede ideeën kom dan om 17.00 uur naar speeltuin Westerkwartier.

 

 

Woningen Toussaintkade (ROC locatie).

 

Woensdag 22 augustus is er een omgevingsoverleg geweest over het project Toussaintkade.

Tijdens dit overleg tussen bewoners, gemeente en projectontwikkelaar de Steenvlinder kwamen de plannen ter sprake. Discussie was er over de geplande (doodlopende) sloot. Door gebrek aan doorstroommogelijkheden is de kans groot dat er vuilophoping ontstaat met stankoverlast tot gevolg en dat er een broedplaats voor muggen komt.

Ook is besloten dat een buurtbewoner samen met iemand van de bomenbond naar het ‘bosje’ bij het fietsviaduct gaat kijken en met een voorstel komt.

Het bestemmingsplan wordt waarschijnlijk 31 augustus ter inzage gelegd. Half september komt er een inloop voor de buurt met een presentatie van het plan.  De planning is dat het project in 2022 klaar zal zijn.

Onkruid/ zwerfvuil

De gemeente is druk bezig geweest in de buurt met het verwijderen van onkruid met een borstelwagen, bladblazer en een veegwagen. De buurt ziet er weer netjes uit.

Jammer dat er nog steeds mensen zijn die grofvuil en karton naast de container zetten. Karton kan ingeleverd worden bij de speeltuin in de Ten Katestraat. Grofvuil kan ingeleverd worden bij de milieustraat (J.C. De Rijpstraat 11). De gemeente kan het gofvuil ook ophalen, zie www.gemeenteleiden.nl voor het maken van een afspraak of bel naar 14071

 

 

 

 

Reacties

reacties