Bericht van het bestuur Belangenvereniging Haagwegkwartier

Activiteiten van het bestuur januari, februari en maart 2019

 

 • Gemeentelijk parkeeroverleg bijgewoond: Klankbordgroep parkeren en Parkeerpanel. 
 • Haagweg 47 : bijeenkomst van de Commissie Bezwaarschriften bijgewoond; bijeenkomst over een convenant bijgewoond. 
 • Inspiratiebijeenkomst buurt-en wijkverenigingen bijgewoond. 
 • Privacy reglement op de website geplaatst. 
 • Bestuursvergaderingen. 
 • Voorbereiding Algemene Ledenvergadering en bijeenkomst met kascommissie 
 • Open huis woonzorglocatie Topaz bezocht. 
 • Contact met de Steenvlinder over late berichtgeving over een markt.
 • Open huis de Steenvlinder bezocht. 

 

 • Gesprek met de wijkregiseur Francine  Splinter, Eva Rosheuvel en de wijk Buitengewoon Opsporings Ambtenaar John van Amsterdam.  Onderwerpen die besproken zijn: verkeersveiligheid op de Haagweg,  verkamering,  fietspad langs het spoor,  fietsklemmen en parkeren. 
 • VerkameringHaagweg 47. Binnenkort wordt de conceptversie van het Convenant gepubliceerd. Haagweg 29. In dit pand wonen vijf personen. Deze zijn niet ingeschreven op dit adres. Dit is doorgegeven aan BRP (adresfraude). 
 • Verkeersveiligheid: er zal gekeken worden naar de verkeerslichten bij de Da Costastraat door de verkeersdeskundigen. 
 • Fietsklemmen: deze worden binnenkort geplaats. Is inmiddels gebeurd. 
 • Fietspad langs het spoor: er is een projectmanager aangesteld. 

Als u meer informatie wilt, stuur dan een mail naar bestuurhaagwegkwartier@gmail.com of kom op 8 april naar de algemene ledenvergadering in speeltuin Westerkwartier; aanvang 20.00 uur.

 

 

 

Reacties

reacties