de Sleutels van Zijl en Vliet

Logo van De Sleutels van Zijl en Vliet

Geachte bewoners,

Met enthousiasme hebben wij kennis genomen van het initiatief van enkele bewoners van het Haagwegkwartier om een interactieve website over de wijk op te zetten. De website heeft een professionele uitstraling en lijkt ons een prima forum waarop de laatste ontwikkelingen kunnen worden ingezien. Tevens biedt het de mogelijkheid tot reageren.

Het Haagwegkwartier is een wijk in beweging. Wij leveren eind van dit jaar 78 nieuwbouwwoningen op in de Genestetstraat e.o. Collega corporatie Portaal start binnen afzienbare tijd ook met (her) ontwikkeling van bezit. Ook andere initiatieven zijn volop in de maak. Deze optelsom maakt dat een dergelijk initiatief volgens ons absoluut meerwaarde heeft.

Of wij een actieve rol willen spelen in de continuïteit van deze website is afhankelijk van meerdere factoren. In eerste instantie zien wij graag hoe dit nieuwe initiatief zich ontwikkelt. In een later stadium gaan wij bekijken of en hoe dit medium eventueel in te passen is in onze bedrijfsstructuur. Wij wensen de initiatiefnemers in ieder geval veel sterkte toe.
Herre Detmar
Projectbegeleider Participatie

zie ook nieuwbouw woningen Genestetstraat e.o.

Reacties

reacties