Proef verkeerslichten Haagweg – Da Costastraat

De gemeente Leiden gaat een proef doen met de verkeerslichten op de kruising Haagweg – Da Costastraat. Er blijkt nog teveel door rood te worden gereden en daar wil de gemeente wat aan doen. Bij de proef die drie weken duurt, zal het verkeerslicht voor autoverkeer standaard op rood staan. Lees de hele brief van 19 februari 2021 hieronder.

Geachte bewoner,
Bij de kruising van de Haagweg met de Da Costastraat heeft de gemeente begin 2020 een aanpassing gedaan om de zichtbaarheid van de verkeerslichten te vergroten, voor het verkeer dat op de Haagweg rijdt. Ondanks deze aanpassing wordt er incidenteel nog steeds door rood gereden, en dat willen we natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen. Vandaar dat we een proef doen met een andere afstelling van de verkeerslichten.

Andere afstelling verkeerslichten
Momenteel staan de verkeerslichten op de Haagweg meestal op groen. Deze gaan naar rood als een fietser of voetganger op de aanmeldknop drukt. Bij de proef gaan we voor het autoverkeer de verkeerslichten op de Haagweg standaard op rood zetten. De lichten gaan naar groen als verkeer op de Haagweg het verkeerslicht nadert. Ook op andere locaties in de stad hebben we de afstelling van de verkeerslichten op die manier gewijzigd en daar is goede ervaring mee opgedaan. Aan de politie is gevraagd hoe zij tegenover de andere afstelling van de verkeerslichten op de Haagweg staan en die heeft hier positief op geadviseerd.

Wanneer is de proef en hoe gaat het in zijn werk?
De proef gaat in op maandag 1 maart en loopt drie weken, tot en met zondag 21 maart 2021. In die periode worden er gegevens verzameld.
De weken erna worden de gegevens beoordeeld en bekijken we of de gewijzigde afstelling het beoogde effect heeft gehad. In die periode blijft de gewijzigde afstelling van kracht. Uiterlijk half april informeren wij u over de uitkomsten van de proef en of de gewijzigde afstelling van de verkeerslichten permanent zal zijn of dat we teruggaan naar de oude situatie.

Meer informatie
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 – keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of mail naar verkeerslichten@leiden.nl.

Reacties

reacties