Toussaintkade

Inmiddels is er een bord geplaatst over de te bouwen woningen op het terrein van de school op de Toussaintkade. Er is op 28 februari een aanvraag ingediend ( Omgevingsvergunning Reguliere Procedure omgevings-vergunning, herontwikkeling van een voormalig schoolgebouw naar woningen).

De komende tijd zullen er activiteiten in het gebouw plaatsvinden.

De markt Leihallen gaat vanwege het slechte weer niet door op 17 maart. Hopelijk is het mooi weer op de alternatieve datum van 14 april en komen de bezoekers dan met de fiets.

Op zaterdag 30 maart is er een Open dag in en rond de oude school.

Reacties

reacties