Haagweg 47

Inmiddels heeft de gemeente de aanvraag voor de wijziging van het bestemmingsplan voor Haagweg 47 goedgekeurd, ondanks de vele ingediende zienswijzen. Dit betekent dat in dit pand een Minervahuis voor 37 studenten kan komen. Belanghebbenden kunnen nog bezwaar maken.

Donderdag 29 november hebben drie personen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken bij de Commissie  Stedelijke Ontwikkeling (agendapunt Burger aan het woord).

De eerste spreekster, een direct omwonende, spreekt haar teleurstelling uit over dit besluit. Hoe kan de gemeente het belang van 37 studenten belangrijker vinden dan het belang van 70 huishoudens? De gemeente vraagt bewoners om mee te praten, maar neemt de burger niet serieus. Er zijn serieuze zorgen geuit over lawaai, verloedering, ander leefritme en sociale cohesie. De beslissing is op juridische gronden genomen en houdt geen rekening met de geuite bezwaren.

De tweede spreker had een aanvraag ingediend voor vestiging van een hostel in dit pand. Hij voelt zich onheus behandeld door de gemeente en begrijpt niet waarom zijn aanvraag afgewezen is en de aanvraag voor het studentenhuis goedgekeurd is.

De derde spreker geeft aan dat bijna alle partijen voor de verkiezingen aangaven dat er maatregelen tegen verkamering moesten komen. Eind juni is er besloten dat er geen nieuwe vergunningen voor verkamering worden afgegeven totdat er een nieuw beleid is.

De spreker begrijpt dan ook niet hoe het mogelijk is, dat er nu een vergunning afgegeven is voor het grootste Minervahuis in Leiden.

De voorzitter geeft aan dat de Commissie hierover op dit moment niet in discussie mag gaan. Hij meldt dat verkamering op 13 december op de agenda van de Commisssie Stedelijke Ontwikkeling zal staan.

Reacties

reacties