Update studentenhuis Haagweg 47

Op 19 november 2018 heeft het college een omgevingsvergunning verleend voor Haagweg 47 ten behoeve van 37 studentenkamers.

De Regionale commissie bezwaarschriften heeft in de vergadering van 15 februari 2019 de ingediende bezwaarschriften behandeld. De bezwaren zijn gegrond verklaard en het college kreeg het advies om het besluit te herroepen (1 april 2019).

Het college heeft op 14 mei 2019 als nog besloten om de bezwaarschriften ongegrond te verklaren en af te wijken van het advies van de Regionale commissie bezwaarschriften en de vergunning te verlenen.

Een aantal buurtbewoners heeft hierop een beroep ingesteld bij de rechtbank Den Haag. Op 3 maart 2021 heeft de rechtbank uitspraak gedaan en de beslissing van de gemeente vernietigd. Dit betekent dat het college opnieuw moet beslissen over de ingebrachte bezwaarschriften.

Het college heeft op 26 april 2021 besloten de bezwaarschriften gegrond te verklaren. Het college verleent nu de vergunning met een aantal voorschriften om mogelijke overlast voor omwonenden te voorkomen, cq te beperken. Deze voorschriften kunnen dan ook door de gemeente gehandhaafd worden. Het gaat om regels voor het gebruik van de tuin, het aantal festiviteiten, het plaatsen van bierkratten buiten en het stallen van fietsen.

Het college geeft in haar motivering aan, dat het aantal panden aan de Haagweg dat verkamerd mag worden 15 is (8 % van 184 woningen). Op basis van diverse controles is gebleken dat er op dit moment 22 panden verkamerd zijn. Van deze 22 panden zijn er slechts 7 (waaronder Haagweg 47) met vergunning. Het college geeft aan dat er handhavend opgetreden zal worden tegen de 15 niet legaal verkamerde woningen.

Belangenvereniging Haagwegkwartier zal dit onderwerp blijven bespreken met de wijkregissuer en hierover berichten op de website.

Reacties

reacties