Uitnodiging inspraak WOP Zuidwest

Hierbij de uitnodiging die een aantal bewoners heeft ontvangen van de gemeente. Het gaat om de plannen voor de ontwikkeling van de hele ‘Wijk’ Zuid-west Leiden.

Geachte heer, mevrouw,

Op 6 januari 2009 heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden een drietal stukken voor inspraak vastgesteld betreffende de wijk Leiden Zuidwest. Het betreft de ontwerp-Gebiedsvisie Leiden Zuidwest, het voorontwerpbestemmingsplan Haagwegkwartier en het Beeldkwaliteitplan Haagwegkwartier.

Met oog op een zo gestructureerd en overzichtelijk mogelijke procedure worden ontwerp-Gebiedsvisie Zuidwest, voorontwerpbestemmingsplan Haagwegkwartier en beeldkwaliteitplan Haagwegkwartier tegelijkertijd vrijgegeven voor inspraak. De inspraaktermijn is vastgesteld op 6 weken en loopt van maandag 12 januari tot en met maandag 23 februari 2009. In deze periode kunnen schriftelijke reacties ingediend worden bij het College van Burgemeester en Wethouders, t.a.v. M. Sick, Postbus 9100, 2300 PC Leiden. Het is ook mogelijk per e-mail te reageren. Een e-mailbericht kunt u sturen naar: sleutel@leiden.nl onder vermelding van ‘inspraak WOP Zuidwest’ en het betreffende plan waarop u reageert.

De ontwerp-Gebiedsvisie Zuidwest, het voorontwerpbestemmingsplan Haagwegkwartier en het beeldkwaliteitplan Haagwegkwartier liggen vanaf maandag 12 januari ter inzage in het atrium van het stadhuis (Stadhuisplein 1) en van het Stadsbouwhuis (Langegracht 72), maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur en in het stadhuis ook op donderdagavond van 17.00-20.00 uur. Bij de informatiebalies van het stadhuis en Stadsbouwhuis zijn de Gebiedsvisie Zuidwest (voor € 25,-), het voorontwerpbestemmingsplan Haagwegkwartier (voor € 15,-) en een kopie van het beeldkwaliteitplan Haagwegkwartier (gratis) verkrijgbaar.

De plannen zijn ook in te zien op www.leiden.nl/gemeente onder Projecten/ Wijkontwikkeling Zuidwest (WOP Zuidwest).

Op donderdag 12 februari zal vanaf 20.00 de formele inspraakavond voor de ontwerp-Gebiedsvisie Leiden Zuidwest, het voorontwerpbestemmingsplan Haagwegkwartier en het Beeldkwaliteitplan Haagwegkwartier plaatsvinden. Voorafgaande, van 18.30 uur tot 19.30 uur hebt u nog de gelegenheid informatie te verkrijgen over deze plannen. Locatie: Visser ’t Hooft Lyceum, Vijf meilaan 137, 2324 VV  Leiden.
Met vriendelijke groet,
Gemeente Leiden
Linda van Kooperen
Projectmedewerker Projectmanagementbureau
Langegracht 72
Postbus 9100
2300 PC  Leiden
Telefoon: 071 – 516 54 51
E-mail-adres: l.van.kooperen@leiden.nl
Woensdagmiddag en vrijdag afwezig

De volgende stukken zijn beschikbaar:

Reacties

reacties