Uit de stadskrant

Plannen Leiden Zuidwest

Het college heeft de raad twee voorstellen voorgelegd uit het wijkontwikkelingsplan voor Leiden Zuid West; namelijk de gebiedsvisie zuidwest en het kaderbesluit Haagwegkwartier. De gehele raad heeft ingestemd met deze twee voorstellen. Er zijn nog wel wat wijzigingen en verzoeken ten aanzien van de voorstellen aangenomen in de volgende moties en amendementen:

Jeugdvriendelijkheid

De PvdA mist aandacht voor kinderen en jongeren in de voorstellen. Zij wensen dat de openbare ruimte zo wordt ingericht, dat het een uitdagende omgeving is voor kinderen en jongeren, die hun ontwikkeling stimuleert. Dus met voldoende jeugdvriendelijke routes en speel- en ontmoetingsplekken. Dit amendement is met algemene stemmen aanvaard.

Stadspark

De SP wil de wensen van de wijkvereniging tegemoet komen en heeft het college gevraagd om in samenwerking met de bewoners met een plan te komen voor een stadspark langs de Korte Vliet. Deze motie is met de volgende stemverdeling aangenomen: Stemming motie Stadspark Korte Vliet

Voor: PvdA (minus raadslid Keereweer), CDA, GroenLinks, SP, D66, ChristenUnie, Leefbaar Leiden, Stadspartij Leiden Ontzet

Tegen: VVD, PvdA-raadslid Keereweer

Extra groen

SP, D66, PvdA en GroenLinks constateren dat binnen het project Haagwegkwartier weinig tot geen investeringen zijn gepland ten oosten van de Ter Haarkade. Het college is verzocht om extra investeringen in voorzieningen en groen in de gehele wijk te realiseren en hierover met de wijkbewoners in overleg te treden. Deze motie is met algemene stemmen aanvaard.

Wensen bewoners

De PvdA heeft het college gevraagd de volgende wensen van de bewoners op een zo kort mogelijke termijn uit te voeren of te ondersteunen:

Aanpak parkeeroverlast door bezoekers Binnenstad;

Onderzoek mogelijkheden tijdelijk gebruik van Haasterenterrein als parkeerplek;

Onderhoud van het huidige groen en uitbreiding van groen in de vorm van bomen en plantenbakken;

Bouwverkeer voor nieuwe bouwprojecten in de wijk dezelfde aanrijroute laten gebruiken als bouwverkeer van

Portaal en dSeZeV;

Plaatsen van pinautomaat bij buurtsuper

Deze motie is met de volgende stemverdeling aangenomen:

Stemming motie wensen bewoners

Voor: PvdA, CDA, GroenLinks, SP, D66, ChristenUnie, Leefbaar Leiden, Stadspartij Leiden Ontzet

Tegen: VVD

Reacties

reacties