Treinstation bij P-Haagweg in omgevingsvisie 2040?

De Gemeente heeft een nieuwere versie van het ontwerp Omgevingsvisie Leiden 2040 vrijgegeven voor inspraak. Wat staat er in de Omgevingsvisie? Hoe willen we dat Leiden er in 2040 uitziet? Hoe zorgen we ervoor dat Leiden klaar is voor de toekomst? Welke keuzes maken we en waarom doen we dat?

Wat zijn onderwerpen die het Haagwegkwartier raken, zoals bijvoorbeeld een mogelijk nieuw treinstation bij het Haagweg-parkeerterrein? Lees het hieronder.

Het ontwerp Omgevingsvisie Leiden 2040 beschrijft op hoofdlijnen hoe Leiden omgaat met belangrijke onderwerpen zoals woningen, bereikbaarheid, klimaatverandering, economie en (maatschappelijke) voorzieningen. De visie schetst een samenhangend toekomstbeeld waar we met onze stad heen willen.

Stads en levendig

Het Haagwegkwartier valt volgens deze visie in de zone die ‘stads en levendig’ wordt genoemd. Dat zijn voornamelijk de wijken rond de binnenstad. Belangrijke aandachtspunten zijn voor deze zone:

 1. verdichten van de stad door het bouwen van woningen voor een mix aan doelgroepen;
 2. streven naar een levendige mix;
 3. groen-blauw raamwerk* als verbindend element tussen groene plekken en gebieden;
  * Leiden heeft momenteel niet genoeg groene plekken en waterlopen. Daarmee voldoen ze niet aan de belangrijke opgaven voor klimaatadaptatie (=aanpassingen), biodiversiteit, gezondheid en ruimte voor groene recreatiemogelijkheden. Daarvoor is een raamwerk bedacht, met groene en blauwe ‘ringen’ en ‘spaken’ (als in een fietswiel), om groene en blauwe zones met elkaar te verbinden.
 4. mobiliteitshubs* ontwikkelen om duurzame mobiliteit te stimuleren;
  * een mobiliteitshub is en plek waar de overstap kan worden gemaakt op verschillende vervoermiddelen die hier samenkomen (zoals deel (e-bikes), deelauto’s, OV, fiets, auto) en waar afhankelijk van de plek ook ondersteunende voorzieningen zijn.
 5. zet in op het realiseren van gemengde werkgebieden en nieuwe concepten.
Omgevingsvisie ingezoomd

Consequenties voor Haagwegkwartier

Wij lezen hierin het volgende:

 • De Haagweg en Churchilllaan blijven belangrijke verkeersaders;
 • Op het huidige Haagweg-parkeerterrein zou een potentieel nieuw treinstation kunnen komen;
 • Tegelijkertijd is het gebied rondom het Haagweg-parkeerterrein als ‘potentiegebied’ gedefinieerd, de gemeente zal actief gaan handelen voor de totstandkoming van nieuwe projecten in deze potentiegebieden;
 • Spoorweghaven is gedefinieerd als een indicatieve natuurhistorische locatie.

De Belangenverenging Haagwegkwartier zal de ontwikkelingen blijven volgen en jullie hiervan op de hoogte houden.
Wil je meer lezen over de omgevingsvisie? Op de website van de gemeente Leiden kan je meer lezen. Wil je reageren op de Omgevingsvisie? Reacties op de Omgevingsvisie kunnen tussen 2 april en 14 mei 2021 worden ingediend: contactformulier.

Reacties

reacties