Rijnlandroute: Provincie kiest voor Zuidelijke variant als voorkeursalternatief.

Afgelopen donderdag is een aantal personen van de belangenvereniging Haagwegkwartier uitgenodigd bij de commissievergadering Rijnlandroute bij de Gemeente Leiden. In deze commissie werd de stand van zaken aan de gemeenteraadsleden toegelicht. Dit omdat afgelopen week de Provincie Zuid-Holland een voorkeursalternatief heeft gekozen.

De Rijnlandroute is de benaming voor de verbinding tussen de A4, de A44 en Katwijk. Deze route is om verschillende redenen belangrijk en noodzakelijk. De provincie Zuid Holland heeft het afgelopen jaar een Milieu Effect Rapportage (MER) uitgevoerd voor een aantal varianten van deze Rijnlandroute. Eenvoudig gezegd is er een aantal varianten die ten zuiden van Leiden lopen door Voorschoten en langs de Stevenshof en er is een variant bij gekomen door het “burgerinitiatief” Churchill-avenue. Bij deze Churchill Avenue wordt de Churchilllaan en de Dr Lelylaan ondertunneld.
Goed om te weten is, dat dit initiatief komt van bewoners van de Stevenshof en Voorschoten, niet van de omwonenden van de Churchilllaan.

De gemeente Leiden heeft ons in de bijeenkomst laten weten dat ondanks dat de Churchill-Avenue het “meest milieuvriendelijke alternatief” is, dat dit plan op hogere bouwkosten en flink hogere risico’s niet zal worden geadviseerd aan de nieuwe Gedeputeerden Staten van de Provincie Zuid Holland. De voorkeur ligt bij een Zuidelijke variant die “Zoeken naar Balans F” heet.

De belangenvereniging Haagwegkwartier is blij met deze uitkomst. Ondanks dat de belangenvereniging op voorhand niet tegen de Churchill Avenue is, maakt het zich grote zorgen over de bereikbaarheid van de wijk in dat plan. Daarbij komen de grote risico’s op het gebied van veiligheid en bouwkosten. Dat dit plan nu van de baan lijkt te zijn, stelt de belangenvereniging gerust. Het besluit is nog niet definitief: uiteindelijk besluit de provinciale volksvertegenwoordiging (Provinciale Staten) welk alternatief daadwerkelijk wordt aangelegd.

Het persbericht van de Provincie over het “oordeel GS voorkeursalternatief RijnlandRoute” van 12 april 2011 is hier te lezen. persbericht provincie

Reacties

reacties