Parkeervisie en Beleidsregels Parkeernormen.

De gemeente heeft de nieuwe parkeervisie en beleidsnormen vrijgegeven voor  inspraak. Deze stukken zijn te vinden op  www.leiden.nl/inspraak.
De inspraak loopt tot en met donderdag 12 maart. Tijdens deze periode mag iedereen (digitaal of schriftelijk) reageren op de conceptstukken. Op maandagavond 17 februari is er een inloopbijeenkomst tussen 17:30 uur en 20:30 uur in het Stadskantoor. Tijdens deze bijeenkomst wordt geen presentatie gehouden maar kunt u wel uw vragen kwijt en desnoods een schriftelijke inspraakreactie achterlaten.
Voor het Haagwegkwartier zijn de volgende punten van belang:
  • Nu kunnen er 3 parkeervergunningen per huishouden* aangevraagd worden. Dat worden er 2 en de 2e vergunning wordt duurder.
  • Nu mag met een parkeervergunning overal in zone B1 en B2 geparkeerd worden. Deze gebieden worden verkleind en dan moet je in andere delen van de huidige B zone gaan betalen.
  • Mogelijk wordt ook op zaterdag betaald parkeren ingevoerd in onze buurt (afhankelijk van parkeerdruk)
  • Met een fietsenvlonder kan de gemeente een parkeerplaats tijdelijk inrichten als fietsenstalling. Een vlonder biedt ruimte aan maximaal tien fietsen. Als op een vlonder structureel fietsen worden geparkeerd, kan de gemeente van de autoparkeerplaats definitief een fietsenstalling maken.

    * De Belangenvereniging Haagwegkwartier heeft geïnformeerd wat de gemeente als een huishouden beschouwt. We ontvingen het volgende antwoord:

    Waar het hierbij om gaat is dat, om in aanmerking te komen voor een parkeervergunning, er sprake moet zijn van een zelfstandige woning (een eigen huisnummer) en een registratie als zelfstandige woonunit in de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). Op deze wijze is er sprake van zelfstandige woningen en kan er los van elkaar een parkeervergunning aangevraagd worden. Als dit niet het geval is (bijvoorbeeld bij drie appartementen die als 1 adres staan geregistreerd), kunnen deze maar als 1 huishouden een parkeervergunning aanvragen en niet per appartement.

Reacties

reacties