Overleggen PARKEREN met de wijken Bockhorst en Tuinstad-Staalwijk MAAR niet met Haagwegkwartier!

Hieronder een kort uitreksel van de Kadernota Bereikbaarheid (het GVVP = Gemeentelijk VerVoerPlan is hierin verwerkt) in het kader van het thema ‘Parkeren/verkeerscirculatie in en om de wijk’. Deze nota is deze maand (December 2008) in B&W vastgesteld en gedurende de periode 5 januari tot 16 februari is (schriftelijke) inspraak mogelijk en zullen de stukken ter inzage liggen.

Wie het volledige document (MS Word, 10,4 MB) toegestuurd wil hebben kan een email sturen naar  h.houssi@haagwegkwartier.nl

Geef hieronder je mening over het parkeren in de wijk Haagwegkwartier.

B&W.nr. 08.1236, d.d. 9 december 2008
Onderwerp
Kadernota Bereikbaarheid (concept)

Hieronder een kort uitreksel uit deze concept kadernota.

De volgende problemen op het gebied van parkeren worden geconstateerd.

 1. Tekort aan goed bereikbare, goed gelegen parkeerplaatsen voor bezoekers van het centrum
 2. Slecht parkeerimago bij bezoekers van het centrum
 3. Tekort aan ruimte voor parkeerplaatsen voor werknemers en bezoekers van nieuwe voorzieningen
 4. Hoge parkeerdruk in woonwijken, gebrek aan parkeerplaatsen voor bewoners

Oplossingen van deze problemen worden gevonden in de volgende (kort samengevatte) maatregelen.

 1. Handhaving resp. uitbreiding van parkeervoorzieningen op het Haagwegterrein en op de Morspoortlocatie
 2. Ontwikkeling van openbare parkeerplaatsen (P+R) door medegebruik van particuliere garages
 3. Ontwikkeling Kooipleingarage, voor de eerste tien jaar gratis te gebruiken
 4. Invoering blauwe zone in Transvaal na oplevering Morspoortgarage
 5. Onderzoeken hoe de voordelen van de Stichting Stadsparkeerplan Leiden voor de stad behouden kunnen worden
 6. Uitbreiding parkeerplaatsen op straat in Bockhorst en Merenwijk
 7. Overleggen met de wijken Bockhorst en Tuinstad-Staalwijk en zo mogelijk een andere wijk of hier geëxperimenteerd zal worden met blauwe zones
 8. Deelnemen aan een pilotproject over milieuvriendelijke tariefdifferentiatie
 9. Leidse parkeernormen vastleggen in de bouwverordening en het monitoren van de ontwikkeling van het parkeerareaal
 10. Gratis parkeren voor gehandicapten
 11. Verbetering parkeerroutering en parkeerverwijzing

De Haagweglocatie ligt qua geografische afstand niet veel verder van de Hoogstraat dan de Morspoort of molen De Valk, maar de aantrekkelijkheid als looproute via Haagweg en Noordeinde is veel slechter (geen winkelstraat, veel autoverkeer, weinig loopruimte). En daarmee is die afstand psychologisch te lang. Daarom kan die parkeerlocatie alleen functioneren als Park+Ride-voorziening, met de shuttlebusjes die je naar het centrum rijden en terug.

Voorstel:
a.    In 2010 een bovengrondse garage te realiseren op het Morspoortterrein met ca. 450  parkeerplaatsen, te exploiteren tot 2020; daarna kan deze locatie in combinatie met het aanliggende, voormalige belastingkantoor, worden herontwikkeld, onder meer ten behoeve van een parkeergarage (ca. 1000 plaatsen), kantoren, woningen en commerciële ruimten.
b.    Het parkeerterrein achter het voormalige belastingkantoor in 2009 open te stellen voor openbaar gebruik, met een capaciteit van 60 plaatsen (tot 2020).
c.    Te streven naar handhaving van het P+R-terrein aan de Haagweg (450 plaatsen) tot 2022, inclusief het natransport met de shuttlebusjes; daarna kan dat deel van het Haagwegterrein worden ontwikkeld voor woningbouw.

Stelling: ook in onze wijk moet wat gebeuren aan parkeren? Geef je mening hieronder.

Reacties

reacties