Ontwikkelingsperspectief Leiden Zuidwest

Het ontwerp Ontwikkelingsperspectief Leiden Zuidwest beschrijft de kansen en mogelijkheden voor de ontwikkeling van de wijk richting 2040.  Op 7 mei (in Vogelvlucht) of op 23 mei (Topaz Zuydtwijck) van 17.00 uur tot 19.00 uur kunt u vragen stellen. Geen tijd om hiernaartoe te gaan, mail dan uw vragen/opmerkingen naar bestuurhaagwegkwartier@gmail.com en wij stellen de vragen voor u.

Klik hier voor Het ontwerp Ontwikkelingsperspectief Leiden Zuidwest

of voor de kortere publieksversie.

In dit ontwerp is ondermeer te lezen dat de veranderingen voor Haagweg Noord gering zijn.

Er wordt veel aandacht besteed aan mogelijkheden voor fietsers en voetgangers. Zo staat de aanleg van een verbinding (fietspad) tussen de Rijnzichtbrug en de Jan Wolkersstraat genoemd. Ook wordt er minimaal één extra verbinding onder het spoor vanuit het Haagwegkwartier naar de binnenstad genoemd.

‘In 2040 zijn er in Zuidwest twee aantrekkelijke plekken aan de Rijn, één ten westen van de
Churchilllaan en één ten oosten daarvan. Op deze plekken wordt het mogelijk de Rijn te beleven
en te genieten van het water. Aan de oostkant is dat de plek rondom de houtzaagmolen de
Heesterboom. Deze wordt aantrekkelijker gepositioneerd en er komt een meer directe relatie
met de Rijn. Aan de westkant van de Churchilllaan komt een nieuwe plek om de Rijn te beleven,
mogelijk een stadsstrand’.

Tot en met 10 juni kan iedereen op dit toekomstplan voor LeidenZuidwest reageren.

 

Reacties

reacties