Nieuws van de Belangenvereniging Haagwegkwartier

– De gemeente heeft op onze vraag over de Praktijkschool geantwoord. Voorlopig ligt de planvorming stil in verband met de economische crisis. Dit betekent dus dat er voorlopig niets gaat gebeuren. Inmiddels is het hek geforceerd en omgegooid. De politie en de gemeente zijn op de hoogte gesteld. De gemeente bekijkt wat ze hieraan gaat doen.

– Het voorontwerp bestemmingsplan Haagwegkwartier is door de gemeente opgesplitst in drie ontwerpplannen. Eerst komt het plan Sportpark Boshuizen in de inspraak. De Belangenvereniging maakt bezwaar tegen deze opsplitsing, omdat dit de mogelijkheid van een andere plaats voor de moskee blokkeert. Er wordt een zienswijze naar de gemeente gestuurd.

Agenda: De ledenvergadering is gepland op 7 januari 2010. Aansluitend zal er een Nieuwjaarsborrel voor de wijkbewoners zijn. Op 16 februari organiseert de Belangenvereniging een avond met politieke partijen. Meer nieuws volgt.

– Door het zware vervoer is het wegdek van de Potgieterlaan en de Toussaintkade ernstig verzakt. Bewoners hebben de gemeente aansprakelijk gesteld voor schade aan hun auto’s. De gemeente heeft nu borden met de tekst “Slecht wegdek”geplaatst. Hopelijk wordt dit zwaar beschadigde wegdek snel hersteld. Niet alleen vanwege de schade aan auto’s, maar ook voor de veiligheid van fietsers.

– Op 23 november was burgemeester Lenferink aanwezig bij de feestelijke “opening”van de verkeersveilige omgeving van de Teldersschool en De Sleutelbloem. U kunt hier meer over lezen in de Stadskrant van 27 november

(zie http://gemeente.leiden.nl/publicaties/leidennlstadskrant).

Reacties

reacties