Naam voor het park.

 

 

 

 

 

 

Verrassend hoeveel mensen nagedacht hebben over een naam voor het park aan de Toussaintkade. De meesten hebben  hun keuze gemotiveerd: een groot schrijver, een vrouw, een schrijver van kinderboeken of een naam die bij de rest van de straatnamen past. Sommige namen voldeden niet aan de voorwaarden en zijn daarom niet opgenomen in onderstaande lijst. Het is de bedoeling, dat de straatnamencommissie kan kiezen uit drie namen. Ieder buurtbewoners kan 1 stem uitbrengen. De stemming sluit op 21 januari. 

Stemmen kan door het sturen van een mail naar m.heijboer@haagwegkwartier.nl of door een briefje in de brievenbus van de Belangenvereniging  Haagwegkwartier (groene busje in de speeltuin) onder vermelding van naam en adres.

Mogelijke namen voor het park:

Kinderboekenschrijfsters:        

Thea Beckmanpark

Mies Bouhuyspark

Annie M.G. Schmidtpark

Veronica Hazelhoffpark

‘Recent’overleden:         

Boudewijn Büchpark

Martin Brilpark

Harry Mulischpark

Erik Hazelhoff Roelfzemapark

Overigen:

Bosboom-Toussaintpark

Wolf&Dekenpark

Multatulipark

J.P. van der Stoelpark

Theo Thijssenpark

Hildebrandpark

Godfried Bomanspark

Schrijverspark

 

                        


Reacties

reacties