Minicontainer voor oud-papier

Onderstaande informatie is ontvangen van de gemeente:

In maart 2021 gaan wij in uw wijk papier aan huis ophalen. Huishoudens die gebruik maken van minicontainers voor gft en/of restafval krijgen medio februari een minicontainer voor papier erbij: een grijze container (240 liter) met blauw deksel. (Deze bewoners hebben deze week een brief in de brievenbus gekregen).

Zelf het oud papier in huis verzamelen en naar de papierbak brengen, hoeft dan niet meer.

Oud papier heeft meerwaarde – wel zeven keer

We gaan papier aan huis ophalen, omdat dit meer papier voor hergebruik oplevert. Uit een analyse van het Leidse afval blijkt, dat er nog veel papier en karton tussen het restafval zit. Zonde, want als papier eenmaal vuil of nat is geweest, kan het niet worden hergebruikt. Terwijl de houtvezels uit droog en schoon papier wel tot zeven keer opnieuw kunnen worden gebruikt.

Meer papier opgehaald met minicontainers

De minicontainers voor papier worden een keer per vier weken geleegd. In wijken waar inwoners gebruik maken van minicontainers voor papier halen we veel meer oud papier op, dan voorheen via papierbakken. In de laatste ophaalronde in de Stevenshof bijvoorbeeld ruim 15.000 kilo extra. In de Kloosterhof (gedeelte van de Stevenshof waar de minicontainer als eerste is geïntroduceerd) bleek de hoeveelheid papier in het restafval gehalveerd.

Ruimte maken in tuin of schuur

We realiseren ons dat een extra minicontainer ruimte inneemt in de tuin of schuur. Dit vraagt vast om passen en meten. Toch vragen wij iedereen om de minicontainer voor papier in ieder geval een aantal maanden te proberen. Mocht men na een paar maanden besluiten toch geen gebruik te willen maken van de minicontainer papier, dan halen we hem gratis weer op. Wie echt een te kleine tuin of schuur heeft, kan de container weigeren via www.leiden.nl/oudpapier.

Meer info

Begin december is hierover een eerste brief verzonden. Informatie over wanneer de containers worden verdeeld, wanneer deze geleegd worden en over de mogelijkheid de container na een paar maanden te laten ophalen, ontvangen de betreffende inwoners begin februari 2021.

Voor meer informatie zie www.leiden.nl/oudpapier. Bellen met de gemeente kan ook via 14071.

Reacties

reacties