Korte berichten.

De noodgebouwen bij het OPDC (school op het landje) zijn al afgebroken.

Op het bouwterrrein van de Nicolaas Beetsstraat is men begonnen met het metselen van de muren. Ook is een begin gemaakt met het handmatig afbreken van het overgebleven rijtje huizen.

De gemeente heeft een bouwvergunning afgegeven voor grotere ramen in de Leonarduskerk en verbouwing tot kantoor.

De hoorzitting over de sloopvergunning van Portaal werd door enkele mensen bijgewoond. Er was een spreker, die geen bezwaar had tegen de sloop, maar wees op het steeds opnieuw niet nakomen van afspraken door gemeente en corporaties. Op 17 maart buigt de commissie zich inhoudelijk over de sloopvergunning. 31 maart zal de sloopvergunning waarschijnlijk verleend worden.

De voorlichtingsavond over In de Hoven werd beter bezocht. Er waren circa 35 belangstellenden. Door de architect, de projectontwikkelaar en de gemeente werd het plan toegelicht. Wethouder Witteman was ook aanwezig en luisterde naar de vragen en opmerkingen. Er werden vragen gesteld over het soort huizen, de verkeersafwikkeling, het ecosysteem,het heien en verdere bebouwing van het Haagwegterrein. Tot 31 maart kan iedereen een zienswijze over dit plan naar de gemeente sturen. Deze zienswijzen worden gebruikt bij het al of niet verlenen van een bouwvergunning. Als de bouwvergunning verleend is, kan er bezwaar gemaakt worden. De projectontwikkelaar begint als hij op papier 70% van deze koopwoningen verkocht heeft.  inrichtingsplan

Reacties

reacties