Korte berichten

Begin juli is deze brief bij de direct omwonenden van de school op het “landje” bezorgd. De naam van het OPDC is gewijzigd in Delta.  Na de bouwvak begint de verbouwing. brief OPDC

Vrijdag 10 juli wordt er nog een bezwaarschrift tegen de verlening van deze bouwvergunning behandeld door de Commissie voor Beroep- en Bezwaarschriften.

Vlak voor het zomerreces wordt er druk vergaderd door de gemeenteraad. Op dinsdag 7 juli was er dan ook een volle agenda. Pas na 23.00 uur kwam de gebiedsvisie Zuidwest en het kaderbesluit Haagwegkwartier aan de orde. De twee moties die over het Haagwegkwartier gaan, zijn beide aangenomen.  Motie 1 Motie 2

De wethouder gaf aan, dat hij geld wil vrij maken voor het Haagwegkwartier. Ook bleek hij op de hoogte te zijn van de belangenvereniging i.o.

Reacties

reacties