Korte Berichten

De commissie Ruimte en bereikbaarheid vergadert op donderdag 25 juni in het gemeentehuis. Om19.15 uur  staan twee van de drie plannen voor het Haagwegkwartier en Leiden Zuid West op de agenda. Indieners van een bezwaarschrift kunnen hier hun visie mondeling toelichten. Toeschouwers kunnen plaats nemen in de vergaderzaal.

Onder de poort bij de speeltuin staan containers voor oud papier. Als u hier uw oud papier brengt, steunt u de speeltuinvereniging. Naast de opbrengst krijgt de vereniging een subsidie van de gemeente.

Uitnodiging informatieavond buurtvereniging
Uitnodiging informatieavond buurtvereniging

Maandag 29 juni is er vanaf 20.00 uur een bijeenkomst over de op te richten wijkvereniging in het gebouw bij de speeltuin in de Ten Katestraat. Iedereen is van harte welkom om mee te praten over onze buurt. Lid worden kan via de website, door het inleveren van het inschrijfformulier of op 29 juni op de bijeenkomst in de Ten Katestraat.

Reacties

reacties