Kort Nieuws over het parkeerbeleid

Motie Groen Links, om de schrijnende jarenlange parkeerproblematiek in Haagweg Noord op te lossen, helaas verworpen

“De Raad heeft in meerderheid ingestemd met twee raadsvoorstellen die de uitbreiding van betaald parkeren mogelijk maken.

Met de uitbreiding van het betaald parkeren in Leiden hopen het College en de Gemeenteraad parkeerproblemen in de schilwijken op te lossen. Deze wijken ondervinden nu veel druk doordat de automobilisten die in andere wijken moeten zijn de auto parkeren in de zones waar nog gratis geparkeerd kan worden. Om de uitbreiding van het betaald parkeren mogelijk te maken moesten de Parkeerverordening 2015 en de Parkeerbelastingverordening 2015 beiden worden aangepast. Met uitzondering van de fracties van het CDA en Groep Kok stemde de gehele Raad in met beide aanpassingen.

De fractie van D66 diende een motie in om bij de evaluatie na invoering van vergunning-parkeren expliciet te kijken naar de gevolgen voor de (sport)verenigingen en hun bezoek. Daarnaast verzocht de motie om bij het verder ontwikkelen en voorbereiden op de digitalisering van de parkeerketen te onderzoeken of de verenigingen een digitale bezoekersvergunning kunnen krijgen. De motie werd met algemene stemmen aanvaard.

De motie van GroenLinks om vanaf 1 januari 2016 betaald parkeren in te voeren in Haagwegkwartier Noord werd door de Raad verworpen. Ook de motie van het CDA om in overleg met de sportverenigingen bezoekersvergunningen te verstrekken aan uitspelende sporters werd verworpen.”

Bron: Gemeente Leiden Site

P1070133

Reacties

reacties