KORT NIEUWS

container De Genestetstraatcontainer

Containers.

Inmiddels zijn de ondergrondse containers op de Ter Haarkade en aan het eind van de Da Costastraat in gebruik genomen.

De containers in de Da Costastraat en de hoek De Genestetstraat/Haagweg zijn nog niet geplaatst. Dit gebeurt als de procedure voor de container in de Da Costastraat volledig is afgerond. Tot die tijd kan er nog gebruik gemaakt worden van de bovengrondse containers. Wel graag het vuil in de container gooien en niet ernaast.

Mobiliteitsnota.ijnzichtbrug

De gemeente heeft de mobiliteitsnota vrijgegeven voor inspraak. Donderdag 12 februari was over deze nota een voorlichtingsavond. Het plan behelst een ringweg rondom Leiden en het verbeteren van knelpunten. Een van de knelpunten die aangepakt zullen worden, is de Rijnzichtbrug en de Morsweg. De gemeente is van plan om hier eenrichtingsverkeer in te voeren (stad in).

Groenstrook Potgieterlaan.

hekjes potgieterlaanDe gemeente is bezig hekjes te plaatsen, zodat auto’s niet meer op het gras kunnen parkeren. De Belangenvereniging heeft om meer afvalbakken gevraagd om zwerfvuil te voorkomen. Hondenbezitters kunnen dan ook de poepzakjes ¬†weer kwijt. De gemeente bekijkt of er meer bakken geplaatst worden of dat er kleppen komen aan de zijkant van de ondergrondse containers .

 

 

 

Tot slot: wie verzint toch deze namen?

woonuniversiteit

Reacties

reacties